Navtex receiver NAV 6

Przykład odbiornika NAVTEX


Komunikaty systemu NAVTEX mogą być odbierane przez odbiornik NAVTEX, składający się z małego urządzenia zawierającego:

  • odbiornik radiowy, stałe dostrojony do częstotliwości systemu NAVTEX (może to być jedno lub dwu częstotliwościowy odbiornik - przynajmniej na jednej z nich można odbierać wiadomości na częstotliwości 518 kHz i 490 kHz bez strojenia odbiornika),
  • procesor sygnału,
  • mała klawiatura (dla programowania i używania odbiornika NAVTEX),
  • wyświetlacz i / lub drukarka na papier ciągły (do wyświetlania lub drukowania otrzymanych wiadomości MSI),
  • pamięć do przechowywania odebranych wiadomości i
  • system antenowy.

Wymagania Konwencji SOLAS

Statki podlegające konwencji SOLAS muszą posiadać dwu częstotliwościowy odbiornik, jeżeli odbiór na 490 kHz jest dostępny i wymagany a nasłuch na 518 kHz musi być utrzymywany przez cały czas, lub muszą posiadać dwa pojedyncze odbiorniki dostrojone do tych częstotliwości. Odbiornik powinien zawierać (do wyświetlania lub drukowania otrzymanych wiadomości MSI) albo:

  • zintegrowane urządzenia drukującego lub
  • dedykowany wyświetlacz i wyjście drukarki lub
  • połączenie do zintegrowanego systemu nawigacyjnego.

Na statku nie podlegającym konwencji SOLAS, można mieć odbiornik jedno częstotliwościowy. Użytkownik może przełączyć się na częstotliwości 490 kHz do odbioru komunikatu (w zaplanowanym czasie nadawania), a następnie powrócić do częstotliwości 518 kHz, gdy wiadomość zostanie odebrana.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM