NAVTEX jest system przekazywania i automatycznego odbioru informacji MSI za pomocą wąskopasmowej telegrafii z bezpośrednim wydrukiem (NBDP).

Transmisje NAVTEX są realizowane przez nadajniki w radiowych stacjach brzegowych CRS (Coast Radio Stations) na częstotliwościach:

  • 518 kHz MF (częstotliwość fal średnich) - MSI są przekazywane w języku angielskim - jako International NAVTEX i / lub
  • 490 kHz MF - MSI i / lub inne lokalne informacje są przekazywane w języku lokalnym przede wszystkim dla małych statków - tzw National NAVTEX i / lub
  • 4209,5 kHz HF (częstotliwość fal krótkich) - MSI i / lub inne lokalne. Jest on wykorzystywany wyłącznie do transmisji typu NAVTEX na obszarach morza, gdzie odbiór z użyciem fal MF może być trudny lub niemożliwy.

NAVTEX jest wykorzystywany do przekazywania MSI do statków na wodach przybrzeżnych (w przybliżeniu 400 Nm stacji NAVTEX). Obszar objęty systemem NAVTEX może być

  • dostosowany, aby uniknąć wszelkich zakłóceń pomiędzy nadajnikami, na przykład CRS Oostende (Belgia), gdzie zakres pokrycia wynosi tylko 50 Nm, lub
  • powiększony, w celu zapewnienia zasięgu systemu na wszystkich wodach przybrzeżnych, na przykład CRS Azory (Portugalia), zakres pokrycia wynosi 640 Nm,

poprzez regulowanie mocy nadawania, ponieważ zasięg transmisji w paśmie MF zależy w dużej mierze od mocy nadajnika.
Wzajemnych zakłóceń od nadajników nie można całkowicie uniknąć tylko poprzez regulację ich mocy nadawania, dlatego pracują one z podziałem czasu nadawania. Każdy CRS ma dziesięciominutowy czas transmisji co cztery godziny. Jeśli CSR ma nadać bardzo ważną wiadomość poza wyznaczonym terminem nadawania stacji, dokonywane są ustalenia dotyczące przerwania transmisji pobliskiej stacji umożliwiające pilne przekazanie informacji natychmiast, bez zakłóceń.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM