Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzeń GMDSS w obszarze A1 powinna, zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, posiadać Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC).
Operator radiowy na jachcie lub innej jednostce niekonwencyjnej (nieobjętej konwencją SOLAS) wyposażonych w urządzenia do komunikacji dalekiego zasięgu (radio MF/HF) lub terminal satelitarny musi być wyszkolony (wykwalifikowany) zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Wymagania te są określone standardem GMDSS LRC (potwierdzone ś wiadectwem Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu).