Książka adresowa

Po utworzeniu wiadomości należy wybrać jej typ (np. fax., e-mail, telex, itd.…), również odbiorca ostateczny musi być podany np. numer faxu. Sposób, w jaki wiadomość zostanie zbudowana zależy od tego czy użytkownik zdefiniuje 5, 7 lub 8 bitów przypadających na znak. Im więcej bitów posiada każdy znak tym większą objętość wiadomość będzie posiadała i przekaz będzie droższy. Informacje na temat liczby bitów przypadających na znak możemy znaleźć w instrukcji obsługi terminala lub powiadomi nas o tym dostarczyciel usługi stacji LES, z której korzystamy. Pewne znaki będą niedostępne w 5 bitowym formacie. Użytkownik będzie musiał zamienić znaki niedostępne w ITA-2 alfabecie na kombinacje znaków, które mogą być przekazane przez usługodawcę stacji LES. Dla przykładu Jan_nowak@am.szczecin.pl powinien być zapisany następująco: Jan(u)nowak(a)am.szczecin.pl.
Wszystkie te pozycje wymienione powyżej mogą być utworzone w książce adresowej terminala wiadomości. Adresy te mogą być zachowywane (do 100 pozycji) i następnym razem, gdy będziesz wysyłał wiadomość na ten sam adres będziesz tylko musiał go wybrać z listy książki adresowej.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Dodawanie wpisu do książki adresowej:
· Wciśnij F3 aby otworzyć książkę adresową lub wybierz Transmit, a spacją rozwiń menu aby wejść do okna książki adresowej,
· Wybierz „New” na pasku menu używając strzałek i zatwierdź przyciskiem „enter”
· Wpisz nazwę kontaktu (np. Fax. ośrodek szkoleniowy GMDSS) i zatwierdź przyciskiem „enter”
· Wybierz „fax” używając strzałek i podświetl spacją,
· Przejdź do pola numeru strzałkami i wprowadź numer 48914280056 (numer fax. 91-428-00-56 w Polsce, kod kraju 48)
· Wybierz rozmiar bitów (np. 7 bitów) każdego znaku przy użyciu strzałek kończąc naciśnięciem spacji
· Przejdź do „OK.” strzałkami i zatwierdź przyciskiem „enter”
· Wpis został wprowadzony, możesz go teraz wybierać opcją „Select” w menu paska używając strzałek i zatwierdzając enterem.

Usuwanie już zapisanego kontaktu może być zrobione poprzez przejście do adresu w liście adresów przy użyciu strzałek, a następnie wyborze opcji “Erase” na pasku menu przy użyciu strzałek. Ostatecznie usuniecie zatwierdzamy enterem.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM