Tworzenie wiadomości

Zanim rozpoczniesz tworzenie wiadomości musisz określić, w jakim formacie będzie napisana. Są dwa formaty, które możesz wybrać z paska menu w pozycji” file”, telex lub ASCII. Telex będzie wyjaśniony w następnym punkcie.
Gdy wysyłasz teleks musisz wybrać telex. W każdych innych okolicznościach masz wybrać ASCII. Te dwie opcje służą do wyboru protokołu określającego w jaki sposób utworzone/zapisane będą znaki w wiadomości. Wszystkie wiadomości są tworzone z danych cyfrowych. Sposób, w jaki każdy znak jest utworzony w wiadomości teleksowej i ASCII jest inny.
Kiedy wiadomość jest już utworzona możesz ja wysłać bezpośrednio lub możesz ją zachować w celu późniejszego wysłania.
W edytorze tekstu, który będzie użyty do pisania lub przeglądu tekstu jest kilka funkcji (możliwości edytowania) jak: kopiowanie, wklejanie, przenoszenie, zamiana, usuwanie, drukowanie itd. Te funkcje są osiągalne kombinacjami klawiszy. Dokładne polecenia znajdziesz w podręczniku/instrukcji obsługi twojego terminala. Nie wszystkie funkcje dostępne w rzeczywistych urządzeniach edycji tekstu znajdują się w tym symulatorze.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat CTworzenie wiadomości ASCII:
· Wybierz 'File' z paska menu na górze ekranu przy użyciu strzałek i zatwierdź „enterem”.
· Wybierz ‘New ASCII' przy użyciu strzałek i zatwierdź „enterem”.
· Teraz kursor miga na górze pola tekstowego, do którego możesz wpisać tekst z klawiatury.
· Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM