Włączanie i logowanie

Prawidłowo działający terminal Inmarsat C musi posiadać włączone wszystkie urządzenia. W pierwszym etapie terminal sprawdza prawidłowość działania funkcji wszystkich parametrów i podłączenie urządzeń. Po tym automatycznie rozpocznie się proces logowania. Składa się on z transmisji krótkiej informacji (ogłoszenie, że terminal jest włączony i dostępny) do NCS domyślnego regionu oceanicznego. W module nadawczo-odbiorczym jeden z czterech regionów zdefiniowany jest jako domyślny. Do niego właśnie terminal będzie się logował. Jeżeli domyślny satelita nie jest widoczny, terminal wówczas wybierze innego. W normalnej sytuacji pozycja będzie uaktualniona przez wbudowany odbiornik GPS w terminalu Inmarsatu. Gdy terminal jest zalogowany, wówczas region i poziom sygnału będzie wyświetlany na górze ekranu. Tylko przy pierwszym uruchomieniu terminala zostanie przeprowadzony test odbiorczy (opis tego procesu można znaleźć w instrukcji obsługi terminala). Po pozytywnym zakończeniu testu terminal może być używany w systemie Inmarsat.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Włącz terminal:
· Włącz terminal wiadomości, aby zobaczyć uruchamianie terminala Inmarsat C
· Czekaj aż okno startowe zniknie w ciągu 5 sekund i pojawi się okno Capsat. Górny lewy róg ekranu (status Field) będzie pokazywać napis “Transceiver not connected”.
· Włącz zasilanie modułu nadawczo-odbiorczego i czekaj około 25 sekund aż sekwencja uruchomienia zostanie zakończona. Status w górnym lewym rogu będzie wówczas pokazywał „log In”, napis powinien później zmienić się w nazwę regionu oceanicznego, do którego zalogował się terminal
· GPS pokaże swój status na górze ekranu
· Status sygnału satelitarnego Inmarsat będzie pokazany na górze ekranu, im więcej znaczników (kwadratów) tym poziom sygnału jest lepszy (min 3 znaczniki dla wiarygodnego sygnału)
· Czas systemowy będzie pokazany na górze okna
· Gdy terminal zakończy proces logowania wyświetli okno na ekranie z napisem „login sucessfull”, który musi być potwierdzone naciśnięciem ESC
· Teraz terminal jest gotowy do użycia

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM