Komunikat rutynowy (Routine alert)

Komunikat ten ma najniższy priorytet łączności. Jest to najczęściej używany typ alarmowania używany do nawiązywania kontaktów innymi statkami, ustalania połączeń publicznych przez stacje brzegowe do abonenta lądowego przy użyciu kanałów dupleksowych itp.

Częstotliwości łączności publicznej na falach MF

Międzynarodowe i krajowe kanały DSC używane do korespondencji publicznej są różne od kanału DSC 2187.5 kHz wykorzystywanego do wywołań alarmowych związanych z bezpieczeństwem żeglugi.
Statki wywołujące stacje brzegowe na DSC lub MF dla celów łączności publicznej powinny używać kanałów i częstotliwości krajowych danej stacji brzegowej.
Międzynarodowy kanał łączności dla wywołań publicznych powinien być dla ogólnej zasady używany przez statki różnej narodowości do kontaktów ze stacjami brzegowymi.
Statkową częstotliwością nadawczą jest 2189.5 kHz i odbiorczą 2177 kHz.
Częstotliwość 2177 kHz jest także wykorzystywana przez statki dla wywołań statek-statek dla celów zwykłej łączności.

Wysyłanie komunikatu DSC dla korespondencji publicznej

Procedura wysłania komunikatu DSC dla korespondencji publicznej wygląda następująco:

1. Dostrój nadajnik do odpowiedniej częstotliwości kanału DSC;
2. Wybierz format wywołania wskazując daną stację;
3. Wprowadź na DSC następujące dane:
· Numer MMSI stacji, którą wywołujesz,
· Kategorię wywołania (routine),
· Sposób dalszej komunikacji (zwykle radiotelefonia),
· Propozycję częstotliwości kanału roboczego do dalszej komunikacji, jeżeli wywołujemy statek, jeżeli wywołujemy stacje brzegową wówczas NIE podajemy kanałów roboczych, to staja brzegowa odpowiadając na nasze wywołanie wskazuje częstotliwości dalszej komunikacji)
4. Wyślij wywołanie DSC.

Po wysłaniu komunikatu rutynowego na DSC i otrzymaniu potwierdzenia, na DSC, dalsza komunikacja będzie głosowa na wskazanym w potwierdzeniu od statku lub stacji brzegowej CRS kanale MF.


(MMSI of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Name of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the called station spoken 1 to 3 times)

THIS IS (Name of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (MMSI of the calling station spoken 1 to 3 times)
(Message)

OVER
Wzór wiadomości rutynowej

LLyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Request link call to subscriber

OVER
Przykład wiadomości rutynowej

Wzywanie stacji brzegowej

Wysłanie komunikatu DSC na MF/HF zajmuje ok 8 sekund. Jeżeli stacja brzegowa zgodzi się na korespondencję wówczas udzieli odpowiedzi na DSC w ciągu maksymalnie 4½ minuty. Odpowiedź będzie zawierać częstotliwości dla dalszej komunikacji. Gdy otrzymasz potwierdzenie, podnieś słuchawkę, nastaw radiostacje na wskazane częstotliwości.

W przypadku, gdy nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 5 minut, radiostacja wraca do poprzednich ustawień i rozpoczyna nasłuch.

Jeżeli numer telefonu abonenta został podany w wywołaniu wówczas natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia komunikat DSC jest powtórzony na częstotliwości roboczej. Wywołanie to może zostać wykorzystane przez stację brzegową do oceny jakości połączenia na kanale. Jeżeli ocena jakości kanału jest pozytywna wówczas stacja brzegowa prześle potwierdzenie i rozpocznie wybieranie wskazanego numeru abonenta (wybieranie numeru może być wówczas słyszalne w głośnikach lub słuchawce). Gdy po zakończonej rozmowie Direct Dial odłożymy słuchawkę na uchwyt, przystawka DSC wskaże „End of call” i wyśle sygnał zakończenia połączenia. Stacja brzegowa może odpowiedzieć przy pomocy DSC podając czas trwania płatnego połączenia.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

1. Wciśnij przycisk MENU i wybierz DSC CALL
2. Wybierz typ połączenia COAST STATION (SHORE)
3. Niektóre stacje umożliwiają automatyczne połączenie z abonentami lądowych sieci telefonicznych. Aby wykorzystać tą opcję wybierz PHONE NO i wpisz numer abonenta w przeciwnym przypadku wpisz numer MMSI stacji brzegowej
4. Jeżeli numer MMSI stacji zostanie odnaleziony na liście stacji, częstotliwości zostaną dobrane dla DSC jeżeli istnieją; w przeciwnym razie spoza listy częstotliwości DSC korespondencji w niebezpieczeństwie. Jeżeli uprzednio wskazano częstotliwości z listy dostępnej na wyświetlaczu oznacza, iż są to częstotliwości domyślne. W każdym przypadku nie można wybrać częstotliwości używanych do łączności w niebezpieczeństwie.
5. Rozpocznij wywołanie komunikatuWywołanie statku

Wysłanie komunikatu DSC na MF/HF zajmuje ok 8 sekund. Jeżeli wywoływany statek zechce przyjąć wezwanie wówczas powinien odpowiedzieć DSC w ciągu 4½ minuty. Odpowiedź będzie zawierać częstotliwości dla dalszej komunikacji. Gdy otrzymasz potwierdzenie, podnieś słuchawkę, nastaw radiostacje na wskazane częstotliwości.
W przypadku, gdy nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 5 minut, radiostacja wraca do poprzednich ustawień i rozpoczyna nasłuch.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

1. Naciśnij przycisk MENU I wybierz DSC CALL.
2. Wybierz typ połączenia SHIP call
3. Wprowadź dziewięciocyfrowy numer statku MMSI
4. Wybierz częstotliwości robocze dalszego połączenia
5. Wybierz częstotliwość do przesłania wywołania na DSC. Zwykle jest to 2177 kHz jest używana do wywołań międzystatkowych DSC. W każdym razie nie można wybrać częstotliwości zarezerwowanych dla łączności w niebezpieczeństwie
6. Rozpocznij nadawaniePowtórzenie wywołania

Komunikat nadany na DSC może zostać powtórzony na tej samej lub innej częstotliwości DSC jeżeli nie otrzymano potwierdzenia odbioru w ciągu 5 minut.
Następne wywołania powinny być powtarzane w odstępie, co najmniej 15 minut jeżeli ciągle nie otrzymano potwierdzenia.

Odbiór wywołania rutynowego.

Gdy radiostacja nie jest wykorzystywana do prowadzenia łączności powinna być włączona i pozostawiona w trybie skanowania jednej lub więcej częstotliwości wykorzystywanych do łączności publicznej w relacji statek-statek.

Odbiór indywidualnego wywołania rutynowego adresowanego do naszej radiostacji jest wskazywane przez sygnał dźwiękowy. Przy odbiorze komunikatu DSC ze stacji brzegowej lub innego statku potwierdzenie odbioru wysyła się w następujący sposób:

1. Dostrój nadajnik do częstotliwości zakresu, na którym odebrano komunikat DSC
2. Wybierz potwierdzenie na przystawce DSC
3. Wyślij potwierdzenie wskazując czy statek może się łączyć na wskazanej w komunikacie typie łączności i częstotliwości,
4. Dostrój radiostację do zakresu i częstotliwości podanych i oczekuj na rozpoczęcie łączności

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

1. Wyłącz alarm dźwiękowy
2. Wyświetl zawartość komunikatu
3. Otrzymane wywołanie powinno zostać potwierdzone na DSC w ciągu 4½ minuty. Wciśnij ACK lub podnieś słuchawkę. Podnieś słuchawkę celem potwierdzenia, wówczas ACK pojawi się jeżeli dobre częstotliwości zostały wskazane w wywołaniu.
4. Wysłanie potwierdzenia na DSC zajmuje ok. 8 sekund. Następnie radiostacja automatycznie przełącza się na tryb pracy i częstotliwości wskazane w potwierdzeniu. Następnie można rozpocząć komunikację głosową.
5. Po odłożeniu słuchawki na miejsce radiostacja wraca do poprzednich ustawieńWywołania z bezpośrednim wyborem abonenta

Niektóre stacje umożliwiają automatyczne połączenie abonenta lądowego sieci telefonicznych ze statkiem bez udziału operatorów tychże stacji.
Uwaga: automatyczne potwierdzenie odbioru wywołań musi być włączone, aby można było automatycznie łączyć się. Potwierdzenie jest wysyłane natychmiast po odbiorze wywołania Direct Call. Słuchawka powinna zostać podniesiona w ciągu jednej minuty co zainicjuje wywołanie DSC na roboczej częstotliwości. To wywołanie jest wykorzystywane przez stację do oceny jakości propagacji na danym zakresie. Kiedy zostanie odebrane potwierdzenie wówczas można rozpocząć rozmowę.
Po trzymaniu rutynowego wywołaniu możesz:
· Zaakceptować wywołanie i odpowiedzieć poprzez wysłanie potwierdzenia
· Nie akceptować: wciśnij przycisk C aby wyłączyć dzwonienie i wyczyścić wyświetlacz

Testowanie urządzeń używanych do łączności w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwa

Należy unikać testowania radiostacji na częstotliwości DSC do łączności w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwa 2187.5 kHz . Należy stosować do tego celu inne metody.
W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO WYSYŁAĆ WYWOŁAŃ ALARMOWYCH (DISTRESS) NA DSC ABY PRZETESTOWAĆ RADIOSTACJĘ. JEST TO ZABRONIONE PRAWNIE I MOŻE SKUTKOWAĆ DUŻYMI KARAMI FINANSOWYMI.
Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Testowanie powinno być robione raz na tydzień.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

1. Wciśnij przycisk MENU i wybierz DSC CALL
2. Wybierz stację brzegową COAST STATION (shore) dla typu wywołania
3. Wprowadź numer MMSI najbliższej stacji która może przyjąć i potwierdzić wywołanie DSC dla celów testowych
4. Wybierz częstotliwości DSC
5. Rozpocznij transmisję
6. Wysłanie komunikatu na DSC zajmie ok. 8 sekund. Stacja brzegowa powinna odpowiedzieć wysłaniem potwierdzenia na DSC w ciągu 4 ½ minuty. Nie należy prowadzić dalszej komunikacji
7. Wyświetl zawartość potwierdzeniaŁączność publiczna na częstotliwościach HF

Procedury publicznej łączności DSC na falach HF są takie same jak na MF. Należy wziąć pod uwagę charakterystyki propagacyjne podczas wywołań DSC i łączności na HF. Międzynarodowe i krajowe kanały HF DSC są różne od tych stosowanych do łączności w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwa dla łączności publicznej na DSC. Najprawdopodobniej statki wywołujące stacje brzegowe na HF będą używały ich krajowych kanałów wywoławczych.

Testowanie urządzeń używanych do łączności w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwa na HF.

Procedura dla tych częstotliwości jest identyczna do opisanej powyżej procedury łączności na MF 2187.5 kHz.