Wywołanie do grupy statków (GROUP)

To jest rodzaj wywołania na DSC, a nie kategoria wywołania. Natomiast często jest klasyfikowany w radiostacjach MF/HF jako specyficzny typ wywołania rutynowego. Jest on wysyłany do grupy statków posiadających wspólny numer MMSI (numer grupowy rozpoczyna się od "0").
Dzięki numerowi grupowemu armator może kontaktować się ze swoimi statkami wysyłając jeden komunikat.
Po wysłaniu komunikatu grupowego na częstotliwości 2177 kHz, następuje przekazanie komunikatu głosowego na wybranej częstotliwości.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF
Postępowanie po odbiorze komunikatu grupowego

Po odbiorze komunikatu grupowego na DSC odbiornik automatycznie dostroi się do częstotliwości roboczych. Należy wówczas wysłuchać przekazu głosowego i prowadzić dalszą komunikację. Wywołanie grupowe może być przyjęte lub odrzucone przez operatora.