Komunikat bezpieczeństwa (SAFETY)

Priorytet bezpieczeństwa jest "poniżej priorytetów DISTRESS i URGENCY, a "powyżej" priorytetu rutynowego. Używany jest przy nadawaniu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa żeglugi (MSI - Maritime Safety Information).

Komunikaty bezpieczeństwa zawierają:

1. Ostrzeżenia nawigacyjne i meteorologiczne
2. Łączność bezpieczeństwa nawigacji między statkami
3. Łączność związaną z raportowaniem przez statki
4. Łączność w operacjach SAR
5. Inne wiadomości bezpieczeństwa

W systemach łączności radiowej komunikaty bezpieczeństwa powinny być ogłaszane na jednej lub więcej częstotliwościach alarmowych przy użyciu DSC. Wiadomość bezpieczeństwa zawiera zwrot SECURITE i na radiotelefonii jest wymawiany po francusku.

Komunikat bezpieczeństwa oznacza, iż stacja ma ważne ostrzeżenia nawigacyjne lub meteorologiczne do przekazania.

Ogólnie:
1. W radiotelefonii, wiadomości bezpieczeństwa SAFETY powinny być poprzedzone sygnałem bezpieczeństwa SECURITE powtórzonym trzy razy oraz sygnałem identyfikacyjnym stacji nadającej.
2. W NBDP (narrow-band direct-printing) – radiotelex – wiadomości bezpieczeństwa powinny być poprzedzone sygnałem bezpieczeństwa SECURITE powtórzonym jeden raz oraz sygnałem identyfikacyjnym stacji.
3. Wiadomości bezpieczeństwa ze statków na temat cyklonów powinny być transmitowane do innych statków oraz do odpowiednich służb, z którym łączność jest możliwa.
4. Wiadomości bezpieczeństwa ze statków na temat niebezpieczeństw nawigacyjnych np. dotyczących zalodzenia, wraków, dryfujących obiektów powinny być przekazane jak najszybciej do statków w okolicy i służb brzegowych, z którymi można się skontaktować.

Wiadomości te powinny być zawsze poprzedzone sygnałem bezpieczeństwa SECURITE

Procedury wywołań bezpieczeństwa na DCS i wiadomościach na częstotliwościach MF/HF

Wywołania na DSC powinny być prowadzone na częstotliwościach do tego przeznaczonych wyłącznie przez stacje brzegowe, które chcą ostrzec statki lub przez statki w celu ostrzeżenia stacje brzegowe i inne statki.

Wywołanie powinno zawierać wskazanie częstotliwości, na której nastąpi dalszy przekaz wiadomości.

Używa się w tym celu następujących częstotliwości DSC:

· 2187.5 kHz
· 4207.5 kHz
· 6312 kHz
· 8414.5 kHz
· 12577 kHz
· 16804.5 kHz

Transmisja przeprowadzana jest zawsze w dwóch krokach:

· Wysłania komunikatu bezpieczeństwa (DSC),
· Wysłania wiadomości bezpieczeństwa (RT, Teleks).

Komunikat wysyłamy na DSC na częstotliwościach alarmowych MF/HF do tego przeznaczonych.

Wiadomości bezpieczeństwa zwykle są przekazywane na częstotliwościach komunikacji bezpieczeństwa w tych samych zakresach, w których komunikat DSC został wysłany i powinny być wskazanie w wywołaniu.

Komunikat DSC może być adresowany do wszystkich statków, wszystkich statków we wskazanym regionie geograficznym lub do wybranej stacji.

Procedura łączności jest następująca:
Komunikat:
1. Dostrój antenę nadajnika do częstotliwości wywoławczej DSC.
2. Wybierz typ wywołania (wszystkie statki, region, pojedyncza stacja)
3. Wprowadź następujące dane z klawiatury:
· wprowadź numer stacji MMSI lub podaj region geograficzny
· wybierz rodzaj komunikatu (SAFETY).
· Wskaż częstotliwość, na której wiadomość bezpieczeństwa zostanie przekazana
· Wskaż typ komunikacji, (RT, Telex)
· Wyślij komunikat bezpieczeństwa na DSC

Transmisja wiadomości bezpieczeństwa na radiotelefonii:

· dostrój nadajnik do częstotliwości wskazanej w wywołaniu DSC.
· rozpocznij nadawanie wiadomości bezpieczeństwa wg poniższego wzoru:

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

(Safety message)

OUT
Wzór wiadomości bezpieczeństwa

SECURITE, SECURITE, SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONSTHIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Przykład wiadomości bezpieczeństwa

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

1. Jeżeli to konieczne to włącz radiostację.
2. Wciśnij przycisk MENU
3. Wybierz DSC CALL z SELECT MENU przy pomocy przycisków strzałek.
4. Wciśnij przycisk OK., gdy DSC CALL jest podświetlony.
5. W oknie o nazwie, SELECT TYPE OF CALL wybierz AREA.
6. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
7. W oknie o nazwie SELECT CATEGORY wybierz SAFETY przy pomocy przycisków.
8. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
9. W oknie ENTER WORK FREQ możesz zmienić częstotliwości robocze lub zaakceptować domyślne.
10. Jeżeli akceptujesz domyślne częstotliwości to naciśnij przycisk OK. W przeciwnym przypadku zmień częstotliwości przyciskiem CHANGE.
11. Jeżeli wybierzesz przycisk CHANGE wprowadź częstotliwości przy pomocy klawiatury numerycznej i zaakceptuj je przyciskiem ENTER.
12. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
13. W następnym oknie o nazwie SELECT DSC FREQ wskaż częstotliwość wywoławczą DSC przyciskiem CHANGE FREQ.
14. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
15. W ostatnim oknie możesz sprawdzić wszystkie wybrane ustawienia i opcje
16. Jeżeli je akceptujesz możesz nacisnąć przycisk SEND celem rozpoczęcia transmisji.

Ostrzeżenia, wiadomości bezpieczeństwa zawsze należy rozpoczynać od słowa Securite.

Warunki transmisji wywołań bezpieczeństwa DSC i łączność na częstotliwościach HF.

Transmisja wywołania DSC i łączności bezpieczeństwa na HF:

1. Wybierz zakres HF odpowiedni do warunków propagacji (pora dnia). Zakres 8 MHz może być w wielu przypadkach dobrym wyborem na początek.
2. Dostrój antenę nadajnika do wybranej częstotliwości.
3. Wprowadź parametry wywołania (typ komunikatu, do kogo jest adresowany itd.)
4. W dalszych krokach podaj wymagane informacje (typ dalszej komunikacji i częstotliwości, na których ona nastąpi)
5. Wyślij komunikat DSC

Nadanie wiadomości bezpieczeństwa na częstotliwościach HF:

· dostrój nadajnik do częstotliwości wskazanej w wywołaniu DSC.
· rozpocznij nadawanie wiadomości bezpieczeństwa wg poniższego wzoru:

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

(Safety message)

OUT
Przykład wiadomości bezpieczeństwa

Odbiór komunikatu bezpieczeństwa

Statki odbierające komunikat bezpieczeństwa adresowany do więcej niż jednej stacji NIE powinny potwierdzać jego odbiór na DSC natomiast powinny dostroić odbiornik do częstotliwości wskazanej w komunikacie i słuchać wiadomości bezpieczeństwa.