Wiadomości NAVTEX są drukowane (i/lub wyświetlane) przez odbiornik systemu w zdefiniowanym formacie

ZCZC B1B2B3B4

TEKST WIADOMOśCI

NNNN

Format wiadomości NAVTEX

Format wiadomości jest następujący:

 • ZCZC – oznacza początek wiadomości,
 • B1 – oznacza identyfikator stacji i obszaru pokrytego przez stację,
 • B2 – oznacza typ wiadomości – wyjaśnienie znajduje się w następnej tabeli,
 • B3 i B4 – tworzy dwucyfrowy numer wiadomości. Numeracja rozpoczyna się od 01, sekwencja kończona jest numerem 99. Ta numeracja jest wykorzystywana przez odbiornik do unikania drukowania wiadomości już wcześniej otrzymanych. Numer 00 jest zarezerwowany dla wiadomości o najwyższym priorytecie i są zawsze drukowane,
 • TEKST WIADOMOŚCI – rozpoczyna się od nazwy stacji nadawczej i czasu transmisji,
 • NNNN – oznacza koniec wiadomości.

Uwaga: Błąd odbioru (error rate): wskazanie jakości obieranego sygnału może zostać także dodane do wiadomości NAVTEX. Zwykle jest dodawany jako tekst w linii przed identyfikatorem ZCZC, dla przykładu (ERROR RATE = 3%). Gdy błąd wynosi 0% informacja ta nie jest zamieszczana. Oznacza to (0%), że nie odnotowano żadnych błędów podczas obioru wiadomości. Z kolei poziom błędu = liczba nieznanych znaków (wyświetlonych/wydrukowanych jako "*") / liczbę wszystkich odebranych znaków * 100 (procent nieznanych znaków z ogólnej liczby odebranych).

B2

Identyfikator typu

wiadomości

Typ

A Ostrzeżenia nawigacyjne (nie mogą być usunięte z nasłuchu)
B Ostrzeżenia meteorologiczne (nie mogą być usunięte z nasłuchu)
C Raporty lodowe
D SAR (Search and Rescue) – wiadomości nt poszukiwania i ratowania oraz aktów piractwa (nie mogą być usunięte z nasłuchu)
E Prognozy pogody
F Wiadomości nt pilotażu
G AIS (Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji statków
H LORAN (Long Range Navigational system) wiadomości systemu
I Dostępny w przypadku konieczności
J SATNAV (Satellite Navigational Systems, dla przykładu GPS, GLONASS, GALILEO) wiadomości
K Inne systemy nawigacyjne (wiadomości dotyczące serwisów radiowych)
L Ostrzeżenia nawigacyjne (nie mogą być usunięte z nasłuchu)
V Serwisy specjalne
W Serwisy specjalne
X Serwisy specjalne
Y Serwisy specjalne
Z Brak wiadomości do przekazania

Tabela: zestawianie typów wiadomości

W niektórych państwach występują pewne różnice między przedstawionym powyżej spisem

W Anglii:

 • L – używane dla informacji o operacjach podwodnych, strzelaniach, przeholunkach wież wiertniczych (nie mogą być usunięte z nasłuchu)
 • V – używane do ostrzeżeń nawigacyjnych wskazanych literą A

W USA następujące typy są w użyciu:

 • V – do wiadomości dla rybaków,
 • W – do ostrzeżeń związanych z ochroną środowiska
   

Przykład wiadomości NAVTEX

ZCZC OA20 (ERROR RATE = 1 %)

WZ 1593
SCOTLAND, WEST COAST. SUMMER ISLES. The NORTH CARDINAL LIGHTBUOY AND THE WEST CARDINAL LIGHT*UOY WITH RACON DELTA MARKING DANGEROUS WRECK
58-01.2 NORTH 005-27.1 WEST HAVE BEEN PERMANENTLY WITHDRAWN
CANCEL WZ 1562
(OA07).

NNNN

Przykład wiadomości NAVTEX

Powyższa wiadomość NAVTEX została wysłana przez stację Portpatric (OA20) jako ostrzeżenie nawigacyjne (OA20) z numerem kolejnym 20 (OA20). Wiadomość ma poziom błędu 1% - i rzeczywiście w wyrazie LIGHTBUOY "*" została wydrukowana zamiast litery B.

Inne przykłady wiadomości NAVTEX


ZCZC FA60
241046 UTC MAY 07
ANTALYA TURK RADIO
NAVTEX NW NR:298/07

EASTERN MEDITERRANEAN YACHT RALLY,
FROM 24 MAY 07 TO 19 JUN 07,
RALLY ROUTES MERSIN, ISKENDERUN,
LATTAKIA, JOUNEH, HAIFA, ASHKELON,
PORT SAID AND HERZLIYA, ALL VESSELS IN
THE REGION REQUESTED TO FOLLOW
THE NOTICE DECLARED BY AUTHORITES
WIDE BERTH ADVISED

NNNN

Ostrzeżenie nawigacyjne (Typ wiadomości B2 – A)

ZCZC SB76
271900 NAVTEX-HAMBURG (NCC)
WARNING NO. 145 271815UTC JUN

FOR GERMAN BIGHT:
ISSUED AT 27.06.2007 18.15 UTC
NEAR-GALES WEST 6-7 BFT.

NNNN

Ostrzeżenie pogodowe (Typ wiadomości B2 – B)

ZCZC FC45

ARKHANGELSK, 270502 UTC JUN 07
26 JUN 07 1200 UTC INTL ICE PATROL

ESTIMATED LIMIT OF ALL KNOWN ICE:
4649N 5411W TO 4530N 5400W TO
4400N 4900W TO 4545N 4530W TO
4715N 4530W TO 5000N 4715W TO
5530N 5115W TO 5700N 5545W.
CANCEL AT TIME//271200Z JUN 07//

NNNN

Raport lodowy (Typ wiadomości B2 – C)

ZCZC LD00
020710 UTC JUN 07
LIMNOS RADIO SARWARN 0007/07

SEMI SUNK BOAT WITH
THREE (3) MEN OVERBOARD
IN PSN 39-07,7N 026-39,2E
SHIPS IN VICINITY ARE REQUESTED TO
PROCEED FOR SEARCH OPERATIONS
INFORMING JRCC PIRAEUS

NNNN

Przykład wiadomości SAR (Typ wiadomości B2 – D)

ZCZC EL50
NITON NAVTEX ST. 171455Z JUN 07
FOST SUBFACTS AND GUNFACTS WARNING
(ALL TIMES UTC).

1. DIVED SUBMARINE OPERATIONS IN
PROGRESS: NIL
2. LIVE GUNNERY FIRINGS IN PROGRESS:
PORTLAND APPROACHES - START POINT
TO SAINT ALBANS HEAD.
BETWEEN 180830 AND 181202 JUN.
FULL DETAILS IN HM COASTGUARD RESCUE
CENTRES VHF AND MF BROADCASTS OR
CONTACT NAVAL OPERATIONS PHONE
(44)(0)1752557550.
CANCEL EL49

NNNN

Ostrzeżenie nawigacyjne – dodatkowe do typu A (Typ wiadomości B2 – L)

ZCZC PZ20

280630 UTC JUN 07
NO MESSAGE ON HAND

NNNN

Brak wiadomości do przekazania (Typ wiadomości B2 – Z)

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM