Służba NAVTEX jest częścią WWNWS (World Wide Navigational Warning Service – Ogólnoświatowy System Rozgłaszania Ostrzeżeń Nawigacyjnych). WWNWS jest skoordynowaną globalną służbą dystrybucji ostrzeżeń nawigacyjnych. Ostrzeżenia te w systemie GMDSS w obszarach morskich A1 oraz A2 są transmitowane poprzez NAVTEX, w obszarze A3 poprzez satelitarny system SafetyNET, natomiast poza tymi obszarami przez radioteleks na falach krótkich.

W ramach WWNWS wody morskie zostały podzielone na 16 obszarów morskich nazwanych NAVAREA (NAVigational AREAs), które oznaczono liczbami rzymskimi. Znajdujące się w ich obrębie stacje brzegowe CRS NAVTEX zostały oznaczone pojedynczymi, dużymi literami alfabetu od A do Z.


NAVAREAs
Granice obszarów NAVAREA w globalnym systemie WWNWS

Zadanie administracyjne gromadzenia i dystrybucji wiadomości MSI w danym obszarze wykonywane jest przez koordynatora obszaru (NAVAREA coordinator).

Obszar
NAVAREA
Koordynator NAVAREA
I Anglia
II Francja
III Hiszpania
IV USA
V Brazylia
VI Argentyna
VII RPA
VIII Indie
IX Pakistan
X Australia
XI Japonia
XII USA
XIII Rosja
XIV Nowa Zelandia
XV Chile
XVI Peru
Koordynatorzy NAVAREA

Szczegółowe wiadomości na temat koordynatorów znajdują sie w tomie V "Radiosygnałów" (ALRS Vol 5)

W WWNWS wyróżniamy 3 rodzaje/poziomy ostrzeżeń nawigacyjnych:

  • ostrzeżenia NAVAREA – są wydawane/publikowane przez koordynatora NAVAREA i zawierają informacje niezbędne dla bezpiecznej nawigacji jednostek oceanicznych. Dotyczą one zwłaszcza głównych tras oceanicznych i obszarów A3 oraz A4 systemu GMDSS, gdzie wiadomości nie są przekazywane poprzez NAVTEX, ale przez satelitarny system SafetyNET oraz radioteleks,
  • ostrzeżenia przybrzeżne (COASTAL) – również wydawane/publikowane przez koordynatora krajowego i zawierają wiadomości niezbędne do zapewnienia bezpiecznej nawigacji w danym obszarze. Dotyczą one obszarów w odległości do 400 Nm od stacji brzegowej CRS, ale w granicach uzgodnionych z sąsiadującym koordynatorem,
  • ostrzeżenia lokalne (LOCAL) – są wydawane/publikowane przez lokalnego koordynatora np. przez port lub kapitanat portu. Zawierają informacje wymagane do zapewnienia bezpiecznej nawigacji w obszarze portu, wodach przybrzeżnych lub wewnętrznych.
     
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM