Przystawka DSC posiada również kilka funkcji dodatkowych, które są dostępne poprzez klawisz Menu w momencie, gdy urządzenie jest w trybie DSC. Dostępne funkcje różnią się w zależności od modelu przystawki. Poniżej wymieniono trzy najpopularniejsze:
 • Ręczne wprowadzanie pozycji i czasu
 • Wprowadzanie numerów MMSI (numer MMSI własnego statku oraz ewentualnie numer grupowy MMSI są programowane przez serwis i nie mogą być zmienione przez użytkownika)
 • Wprowadzanie numerów MMSI innych stacji

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Ustawienie jasności wyświetlacza

Urządzenie posiada 16-to stopniową regulację, aby właściwie dobrać jasność wyświetlacza do warunków oświetlenia.
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Menu
 2. Wciśnij klawisz funkcyjny LCD
 3. Używając klawiszy up i down dobierz pożądaną jasność (skala od -7 do +8)
 4. Wciśnij klawisz funkcyjny C dwa razyUstawienie jasności wyświetlacza


Ręczne wprowadzanie pozycji i czasu

Do radiotelefonu VHF z przystawką DSC powinien być podłączony odbiornik GPS, który w sposób ciągły przekazuje aktualną pozycje.

Jeżeli jednak tak nie jest, lub są problemy z komunikacją między urządzeniami, powinniśmy "uaktualniać" pozycję i czas ręcznie. Dopóki tego nie zrobimy na wyświetlaczu będzie komunikat "No Position Available".

Maksymalny odstęp czasu między kolejnymi "uaktualnieniami" pozycji nie może przekraczać 4 godzin.

 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Menu
 2. Wciśnij klawisz funkcyjny Posn
 3. Wciśnij klawisz funkcyjny Posn
 4. Wprowadź szerokość i długość geograficzną używając klawiatury numerycznej. Wprowadź znak współrzędnej (N,S,E,W) za pomocą klawisza funkcyjnego
 5. Zatwierdź wciskając E
 6. Wprowadź czas UTC (w formacie 24-godzinnym) używając klawiatury numerycznej
 7. Zatwierdź wciskając E
 8. Wciśnij klawisz C dwa razyRęczne wprowadzanie czasu i pozycji


Wprowadzanie numerów MMSI innych stacji

Do pamięci urządzenia możemy wpisać np. często używane numery MMSI. Wykorzystać je możemy przy edycji wywołań rutynowych.

Urządzenie umożliwia zapis maksymalnie 16 numerów.

Aby wprowadzić numer do pamięci:
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Menu
 2. Wciśnij klawisz funkcyjny More
 3. Wciśnij klawisz funkcyjny Dir (na ekranie znajduje się informacja o ilości wpisów)
Możesz podejrzeć wprowadzone dane, edytować je, skasować lub dodać nowy wpis.

Aby dodać nowy wpis do pamięci:
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Add
 2. Wprowadź nazwę używając klawiatury alfanumerycznej
 3. Zatwierdź wciskając E
 4. Wprowadź numer MMSI używając klawiatury alfanumerycznej
 5. Zatwierdź wciskając E
Aby podejrzeć wprowadzone dane:
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny View
 2. Używaj klawiszy Next i Back, aby wyswietlacz kolejne wpisy
Aby edytować wprowadzone dane:
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Edit kiedy wyświetlony jest żądany wpis
 2. Wciśnij jeden z klawiszy right wskazujący dane, które mają być zmienione (nazwa lub numer MMSI)
 3. Zatwierdź wciskając E
Aby usunąć wprowadzone dane:
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Edit kiedy wyświetlony jest żądany wpis
 2. Wciśnij klawisz funkcyjny Del
 3. Zatwierdź klawiszem YesDodawanie, edytowanie oraz usuwanie wpisów z pamięci urządzenia

Enabling/disabling the key beep

Wciśnięcie któregokolwiek z przycisków urządzenia zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym "beep", który można wyłączyć. Nie będzie to jedynie dotyczyć funkcji, które są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza, np. ustawienie kanału użytkownika.
 1. Wciśnij klawisz funkcyjny Menu
 2. Wciśnij klawisz funkcyjny More
 3. Wciśnij klawisz funkcyjny More
 4. Wciśnij klawisz funkcyjny Beep
 5. Aby ponownie włączyć sygnał "beep" wciśnij Beep ponownie
 6. Wciśnij klawisz C trzy razyWyłączanie sygnału klawiatury (beep)

Last modified: Friday, 20 November 2020, 3:12 PM