Odebrane komunikaty są zapisywane w pamięci urządzenia i można je w dowolnej chwili przeglądać. Radiotelefon SIMRAD RD68 ma pamięć pozwalającą na przechowywanie ostatnich 16 odebranych komunikatów.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

  1. Wciśnij klawisz funkcyjny Log
  2. Używaj klawiszy Back i Next, aby przewijać listę komunikatów
  3. Używaj klawiszy arrow i arrow w celu odczytania pełnej wersji komunikatu
  4. Wciśnij klawisz funkcyjny C


Odczyt komunikatów z pamięci urządzenia

Last modified: Friday, 20 November 2020, 2:34 PM