Dzięki klawiszowi "1/25" mamy możliwość zmiany mocy nadajnika z maksymalnej (Hi - 25 W) na zredukowaną (Lo - 1 W) lub odwrotnie. Nadając z mocą 1W mamy mniejszy zasięg słyszalności, ale jednocześnie zmniejszone zużycie baterii.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Pojedyncze wciśnięcie klawisza "1/25" zmienia moc wyjściową nadajnika.Ustawienie zredukowanej mocy (Lo - 1W) i powrót do mocy maksymalnej (Hi - 25W)

Last modified: Friday, 15 July 2022, 9:11 AM