Radiotelefon SIMRAD RD 68 umożliwia zaprogramowanie tzw. kanału użytkownika. Czynność ta jest celowa, gdy jeden określony kanał jest często używany. Dostęp do niego jest równie łatwy jak do CH 16.

Ćwiczenie na radiotelefonie

W celu zaprogramowania kanału użytkownika wybierz żądany numer kanału , a następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny T/W aż usłyszysz dwukrotne "piknięcie". Szybki wybór kanału użytkownika następuje poprzez dwukrotne wciśniecie przycisku "16".Zaprogramowanie CH 06 jako kanału użytkownika

Szybki wybór kanału użytkownika

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:03 PM