Wciskając klawisz "16" na radiotelefonie, ustawiamy w nasłuchu CH 16 oraz maksymalną moc nadawania. CH 16 jest przeznaczony do łączności w niebezpieczeństwie (Distress), pilności (Urgency), bezpieczeństwa (Safety) oraz rutynowej (Routine) i dlatego musi być ustawiony w nasłuchu, gdy statek znajduje się w morzu.

Ćwiczenie na radiotelefonie
Szybki wybór CH 16
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM