Pokrętło VOL służy włączeniu/wyłączeniu urządzenia. W niektórych radiotelefonach funkcja ta może być dostępna poprzez przycisk, ale zazwyczaj używane jest pokrętło, które jednocześnie steruje głośnością urządzenia.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Włącz radiotelefon obracając pokrętło VOL zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo). Ekran wyświetlacza zostanie podświetlony. Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie obracaj pokrętło VOL przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo) aż wyświetlacz zgaśnie.


Włączanie radiotelefonu

Pamiętaj, że radiotelefon powinien być cały czas włączony i gotowy do odbioru komunikatów z innych stacji. Ktoś może znajdować się w niebezpieczeństwie i potrzebować Twojej pomocy.
Last modified: Friday, 13 November 2020, 2:45 PM