Poziom szumów (Squelch) możemy regulować zarówno za pomocą pokrętła SQ jak i przycisku (^ and v), ustawiając w ten sposób czułość odbiornika.

Funkcja ta ma wpływ na zdolność odbioru sygnałów przez radiotelefon. Nie wpływa natomiast na poziom głośności urządzenia.

Obracając pokrętło w prawo redukujemy czułość odbiornika. Z kolei obracając w lewo usłyszymy liczne szumy i zakłócenia.

Optymalnym ustawieniem pokrętła jest pozycja, w której szumy gwałtownie nikną. W ten sposób eliminujemy szumy i zakłócenia atmosferyczne, ale nadal możemy odebrać sygnały przez nas pożądane pod warunkiem, że poziom odcięcia nie został ustawiony zbyt wysoko.


Regulacja poziomu szumów za pomocą pokrętła

Regulacja poziomu szumów za pomocą przycisku

Podwyższenie poziomu

obróć pokrętło w prawo wciśnij przycisk ^

Obniżenie poziomu

obróć pokrętło w lewo wciśnij przycisk v

Regulacja poziomu szumów za pomocą pokrętła i przycisku

Ćwiczenie na radiotelefonie

Po włączeniu radiotelefonu ustaw pokrętło SQ w optymalnym położeniu (na granicy szumów).Ustawienie poziomu szumów

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:02 PM