Sygnał wywoławczy jest unikalną literowo-cyfrową identyfikacją przypisaną do statku, której znaczenie jest podobne jak numer rejestracyjny samochodu. Dzięki sygnałowi wywoławczemu możemy odróżnić dwie jednostki posiadające tą samą nazwę. Jest on wykorzystywany jako jedna z form identyfikacji w łączności radiotelefonicznej.

Sygnały wywoławcze są nadawane przez administrację danego kraju. W Polsce instytucją nadającą sygnał wywoławczy jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Każdy sygnał wywoławczy rozpoczyna się liter lub cyfr, które określają przynależność państwową jednostki. Na przykład polskie sygnały wywoławcze rozpoczynają się od: HF, SN-SR, 3Z. W skład sygnału wchodzą ponadto dwie lub trzy litery i cyfry.

Na przykład, sygnał wywoławczy statku szkolno-badawczego Akademii Morskiej w Szczecinie to SNHA.

Również stacje brzegowe (Coast Radio Stations) posiadają sygnały wywoławcze.

Na przykład, sygnał wywoławczy polskiej stacji brzegowej Witowo Radio to SPS.
Oznaczenia poszczególnych krajów występujące na początku sygnałów wywoławczych można znaleźć pod poniższym linkiem:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM