Stacje brzegowe (Coast Radio Stations) są morskimi stacjami radiokomunikacyjnymi, które prowadzą nasłuch na międzynarodowych częstotliwościach w niebezpieczeństwie, koordynują łączność w relacji statek-statek oraz statek- ląd. Większość stacji brzegowych posiada zdalnie sterowane przekaźniki, które zapewniają łączność w niebezpieczeństwie na przydzielonym obszarze morza.

Stacje brzegowe posiadają radionamierniki pozwalające zlokalizować sygnał radiowy nadany ze statku i na tej podstawie określić jego pozycję.

Niektóre ze stacji brzegowych pracują jako MRCCs (Maritime Rescue and Coordination Centres) lub MRSCs (Maritime Rescue Sub Centres) i mają za zadanie m.in. koordynację akcji poszukiwania i ratowania (SAR - Search And Rescue).
Niektóre ze stacji brzegowych są częścią systemu NAVTEX i nadają Morskie Informację Bezpieczeństwa (MSI - Maritime Safety Information), czyli ostrzeżenia nawigacyjne, meteorologiczne, prognozy pogody i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa żeglugi).

Na poniższej mapie przedstawiono położenie stacji brzegowych w północno-zachodniej Europie. Obok znajduje się jej numer MMSI. Czarne linie "łączą" stację brzegową z jej zdalnymi przekaźnikami. Obszary morskie będące w zasięgu co najmniej jednej stacji VHF DSC zaznaczone są kolorem czerwonym. Jest obszar morski A1.

1
Wszystkie mapy z lokalizacją stacji brzegowych dostępne są pod poniższymi linkami:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM