Użytkownik może określić maksymalny poziom stopy błędów (próg) wiadomości, które będą wyświetlane/drukowane. Jeśli stopa błędów w komunikacie będzie przekraczać określony próg - wiadomość nie zostanie wyświetlona/wydrukowana. Zwykle maksymalny próg stopy błędu wynosi ok 30 %.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Należy kolejno wybrać: Setup Mode - NAVTEX View - Options Page, przejść do opcji Error Threshold i naciskając przyciski nawigacyjne RIGHT/LEFT zmienić ustawienia.
Ustawienie Error Threshold na wartość 30%