W odbiorniku jednoczęstotliwościowym użytkownik może zmienić częstotliwość odbioru na 490 kHz dla odbioru komunikatu (na czas transmisji) i zmienić ustawienie częstotliwości na 518 kHz po odebraniu informacji. W odbiornikach dwuczęstotliwościowych domyślnie możliwy jest odbiór na dwóch częstotliwościach: 518 kHz i 490 kHz, lecz jedną z nich lub dwie można pominąć.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Jest to symulator odbiornika dwuczęstotliwościowego i ustawienie odbioru dwóch częstotliwości można zmienić. Wybierz Setup Mode - NAVTEX View - Options Page, przejdź do NAVTEX Frequency setting i używając przycisków nawigacyjnych RIGHT/LEFT zmień ustawienia.Ustawienie jednej częstotliwości odbioru 518 kHz