System morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) jest częścią systemu WWNWS (World Wide Navigational Warning Service). System WWNWS jest globalnym skoordynowanym serwisem do publikowania ostrzeżeń nawigacyjnych oficjalnych dostawców informacji, takich jak:
  • Krajowe biura hydrograficzne, dla ostrzeżeń nawigacyjnych i korekcji map;
  • Krajowe urzędy meteorologiczne, dla ostrzeżenia pogodowych i prognoz;
  • Centra Koordynacji Ratownictwa (RCCs), dla alarmów w niebezpieczeństwie brzeg-statek, i innych takich informacji;
  • Międzynarodowy Patrol Lodowy ,dla niebezpieczeństw lodowych na oceanach.
Odbiór MSI jest bezpłatny dla wszystkich statków.

W obszarach A1 i A2 systemu GMDSS informacje MSI są transmitowane poprzez system NAVTEX, a poza tymi obszarami poprzez system SafetyNET (INMARSAT) i/lub HF NBDP. System SafetyNET nie może być użyty w obszarze morza A4.

System MSI obejmuje różne rodzaje wiadomości dotyczące bezpieczeństwa na morzu, w szczególności ostrzeżenia, używając różnych systemów łączności radiowej w celu zapewnienia pokrycia w różnych obszarach morza. Systemy używane do tego celu powinny zapewnić to, że każdy statek niezależnie od wielkości i narodowości może odebrać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te mają formę ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych, prognoz meteorologicznych i innych pilnych lub dotyczących bezpieczeństwa. Wiadomości MSI mogą być transmitowane poprzez system wąskopasmowej telegrafii z bezpośrednim wydrukiem (NAVTEX, EGC) lub za pomocą głosu (VHF, MF). W niektórych częściach świata mogą być również odbierane przez World Wide Web (np. Australia). Wiele ostrzeżeń ma charakter przejściowy, ale inne mogą pozostać w mocy przez kilka tygodni i mogą być zastąpione przez następne komunikaty.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM