Wysyłanie komunikatu pilności

Inmarsat C daje możliwość przesyłania komunikatów pilności (urgent calls). Mogą to być na przykład komunikaty z prośbą o pomoc medyczną. Po przygotowaniu tekstu w edytorze wiadomość może być przesłana do lekarza dyżurnego stacji związanej z LES przy wykorzystaniu specjalnego kodu ”32” Inmarsat. Kod ten i wiele innych znajdują się w załączniku. Dla przykładu holenderska stacja LES Burum jest związana z holenderskim centrum MRCC Den Helder Rescue, które udziela porad lekarskich drogą radiową. Lista związanych ze stacjami LES centrów MRCC znajduje się w załączniku. Wysyłanie wiadomości pilnych jest generalnie zwolniona z opłat.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C


Tworzenie i wysyłanie prośby o poradę medyczną – Radio Medical Advice:
· Wybierz “file” na pasku menu na górze ekranu przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Wybierz „New ASCII” przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Teraz kursor miga w polu tekstowym, wpisz tutaj treść komunikatu
· Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)),
· Przejdź do książki adresowej (addressbook) naciskając spację,
· Dodaj nowy wpis i przy użyciu special wprowadź kod „32”,
· Przejdź do stacji lądowej przy pomocy strzałek, naciśnij spację i wybierz Land Earth Station przy pomocy strzałek, naciśnij „enter”,
· Przejdź do ‘[X] w edytorze tekstu przy użyciu strzałek (zaznaczona opcja oznacza, że tekst przygotowany będzie wysyłany), poniżej znajduje się „file” i jeżeli tą opcje zaznaczymy to wysłać możemy zapisany plik,
· Przejdź do priorytetu wiadomości przy użyciu strzałek i wybierz jeden z nich (Routine) używając spacji,
· Przejdź do request confirmation – żądania potwierdzenia, przy użyciu strzałek i zdecyduj, czy chcesz otrzymać potwierdzenie dostarczenia teleksu,
· Przejdź do Print (wydruk) i zdecyduj, czy chcesz wydrukować wiadomość, wybór przy użyciu spacji,
· Przejdź do” to immediate transmission” (natychmiastowe wysłanie) przy użyciu strzałek i zdecyduj czy chcesz natychmiast wysłać wiadomość przy użyciu spacji,
· Przejdź do Send (wysłanie) przy użyciu strzałek i naciśnij enter (lub wprowadź hasło, jeżeli wymagane)
· Radio Medical advice będzie teraz wysyłany do LES i po pozytywnym dostarczeniu otrzymasz potwierdzenie (jeżeli wybrano taką opcję),
· Podczas wysyłania wiadomości będzie paliła się lampka „send” na module nadawczo-odbiorczym.

Proces dostarczania wiadomości może być kontrolowany w “transmit log” – w menu Logs.Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM