Wysyłanie komunikatu alarmowego

Inmarsat C pozwala na wysyłania komunikatów alarmowych – wezwania pomocy (Distress Alert) na dwa sposoby - sprzętowy i programowy. Pierwszy sposób polega na naciśnięciu przycisku (ów) znajdujących się na panelu przednim terminala. Jest to szybki i prosty sposób wysłania komunikatu. Nie zawiera on jednak dodatkowych informacji, które mogą być istotne dla służb ratowniczych, nie można także wybrać stacji LES.
Sposób programowy jest trochę trudniejszy i wolniejszy, ale możesz w nim wskazać, co ci zagraża, wybrać stację naziemna i wskazać jakiej pomocy oczekujesz.
Wybór powyższych opcji musi być dokonany w Menu na górze ekranu pod opcją Distress. Skrót klawiszowy (kombinacja) to Alt+D może być także użyty. Po przygotowaniu szczegółów możesz wysłać alarm przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku Distress. Uwaga:
Przed wysłaniem komunikatu alarmowego, sprawdź swoja pozycje i porównaj z pozycją pokazywaną w terminalu Inmarsat C. Jeżeli to konieczne, wprowadź pozycję ręcznie!
Jeżeli chcesz wysyłać dalsze wiadomości do MRCC przygotuj tekst w edytorze i wybierz opcję Priority Distress w menu transmit. Wówczas adres automatycznie wskazywał będzie 'Search and Rescue', co oznacza, że wiadomość będzie przekazana automatycznie ze stacji LES do związanego z nią centrum MRCC (lista stacji znajduje się w załączniku). Wysłanie komunikatu alarmowego – wezwania o pomoc, nigdy nie będzie zabezpieczone hasłem.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

· Idź od pola 'Distress' na pasku menu przy pomocy strzałek i naciśnij enter.
· Okno wyświetli komunikat: "this does not send a Distress Alert, it only sets the Distress message, you must use tranceivers frontpanel button to send a Distress alert" press any key to continue! – co oznacza “to nie wysyła wezwania o pomoc, natomiast przygotowuje komunikat alarmowy, musisz użyć przycisków na przednim panelu terminala do wysłania alarmu” naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować,
· Naciśnij dowolny klawisz i wejdź do generatora komunikatu alarmowego,
· Wybierz stację LES (naciśnij spację, przejdź strzałkami aby wskazać odpowiednią, naciśnij enter)
· Jeżeli pozycja jest aktualna przejdź do 'Nature of Distress' – rodzaju zagrożenia, strzałkami wybierz jeden i zatwierdź spacją
· Przejdź na „OK” strzałkami i naciśnij enter.
· Podnieś klapkę/osłonę przycisku Distress na obudowie przedniej terminala
· Wyślij alarm naciskając przycisk distress i przytrzymując go na okres 5 sekund.
· Podczas gdy przycisk będzie wciśnięty, lampka alarmu na panelu terminala zacznie migać, a głośnik wydawać dźwięk,
· Po pięciu sekundach lampka będzie się paliła nieprzerwanie, a dźwięk ucichnie,
· Jeżeli alarm zostanie potwierdzony wówczas lampka alarmu będzie gasnąc na chwilę co 15 sekund
· Jeżeli alarm nie zostanie potwierdzony wówczas lampka zgaśnie,
· Komunikat alarmowy zostanie bezpośrednio przekazany z LES do związanego z nią MRCC.
· To centrum MRCC potwierdzi odebranie komunikatu alarmowego – wezwanie o pomoc.Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM