Wysyłanie teleksu

Dostawcy usług telegraficznych rozwinęli system wykorzystujący zasadę wyboru numerów stosowaną w telefonach tarczowych, aby łączyć maszyny telegraficzne. Maszyny te nazwano teleksami. Teleks jest systemem transmisji wiadomości tekstowych. Dla niego zbudowano stałą sieć połączeń lądowych łączących terminale teleksowe. W tej sieci jest także możliwość uzyskania połączenia poprzez stacje LES do systemu Inmarsat lub przez morskie stacje brzegowe do bezprzewodowych terminali radioteleksowych MF/HF podłączonych do radiostacji statkowych.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Tworzenie i wysyłanie teleksu:
· Wybierz “file” na pasku menu na górze ekranu przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Wybierz „New Telex” przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Teraz kursor miga w polu tekstowym, wpisz tutaj treść tekstu przy pomocy klawiatury,
· Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)),
· Przejdź do książki adresowej (addressbook) naciskając spację,
· Wybierz adres z książki przy pomocy strzałek, naciśnij “enter” lub dodaj nowy adres, wybierz rozmiar znaków na 5 bitów. Przy wyborze 5 bitowych znaków nie wszystkie znaki będą dostępne. Pojemność całkowita wiadomości również będzie najmniejsza, ponieważ koszt połączenia naliczony będzie z paczki przesłanej informacji …$/256 bitów. Przy wysyłaniu teleksu do lądowego użytkownika systemu telex należy pamiętać, aby wybrać 5 bitową formę zapisu znaków, ponieważ stacje lądowe używają właśnie takiego formatu zapisu,
· Przejdź do stacji lądowej przy pomocy strzałek, naciśnij spację i wybierz Land Earth Station przy pomocy strzałek, naciśnij “enter",
· Przejdź do ‘[X] w edytorze tekstu przy użyciu strzałek (zaznaczona opcja oznacza, że tekst przygotowany będzie wysyłany), poniżej znajduje się „file” i jeżeli tą opcje zaznaczymy to możemy wysłać zapisany na dysku plik,
· Przejdź do priorytetu wiadomości przy użyciu strzałek i wybierz jeden z nich (Routine, Non Urgent lub Distress) używając spacji,
· Przejdź do request confirmation – żądania potwierdzenia, przy użyciu strzałek i zdecyduj, czy chcesz otrzymać potwierdzenie dostarczenia teleksu,
· Przejdź do Print (wydruk) i zdecyduj, czy chcesz wydrukować wiadomość, wybór przy użyciu spacji,
· Przejdź do to immediate transmission (natychmiastowe wysłanie) przy użyciu strzałek i zdecyduj czy chcesz natychmiast wysłać wiadomość przy użyciu spacji,
· Przejdź do Send (wysłanie) przy użyciu strzałek i naciśnij enter (lub wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane)
· Telex będzie teraz wysyłany do LES i po pozytywnym dostarczeniu otrzymasz potwierdzenie (jeżeli wybrano taką opcję),
· Podczas wysyłania wiadomości będzie paliła się lampka „send” na module nadawczo-odbiorczym oraz pole status na ekranie przedstawia napis „sending”.

Proces dostarczania wiadomości może być kontrolowany w “transmit log” – rejestratorze komunikatów, który znajduje się pod pozycją „logs” na pasku menu. Znajdą się tam także szczegóły wiadomości jak: całkowita pojemność, liczba znaków.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM