Kombinacje klawiszy

Istnieją pewne kombinacje klawiszy, które mogą być używane w terminalu wiadomości Inmarsatu C. Dla przykładu w „Menu Edit” klawisze funkcyjne są pokazane, gdy pozycja Edit została wybrana z paska Menu. Zobacz na poniższy rysunek.Special key combinations in the Edit menu
Widok ekranu z funkcjami dla kombinacji klawiszy w menu Edit.


Innym przykładem kombinacji klawiszy są wyświetlone w menu Application. Zobacz na poniższy rysunek. Wszystkie kombinacje klawiszy (w urządzeniu rzeczywistym), których możesz użyć, znajdziesz w instrukcji terminala.


Screenshot of application menu
Widok ekranu z funkcjami dla kombinacji klawiszy w menu Application.


Istnieje także kilka przycisków i kombinacji klawiszy, dających dostęp do funkcji, które można używać w edytorze. Te klawisze są wylistowane w poniższej tabeli.


special key functions1
Kombinacje klawiszy
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM