Symulator Inmarsat C

W tym kursie opracowano symulator Inmarsatu C SAILOR TT-3020 (2) z terminalem do wiadomości Thrane&Thrane SAILOR TT-3606E (1).
Zestaw nadawczo - odbiorczy jest wyposażony w dwa przyciski (Stop i Distress) na przednim panelu. Przycisk Distress jest umiejscowiony pod klapką, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu. Włącznik zasilania umieszczony jest z tylu terminala i nie będzie widoczny w symulatorze. Na panelu przednim widocznych jest także pięć lampek (zasilanie, logowanie, wysyłanie, poczta, wzywanie pomocy - power, login, send, mail and distress).
Terminal składa się z monitora/ekranu i napędu twardego (dysku) umieszczonego poniżej ekranu oraz klawiatury. Gdy terminal Inmarsat C jest włączony i zalogowany na jedną z czterech satelitów, terminal jest w gotowości do odbioru wiadomości tekstowych, wiadomości EGC i może być wykorzystany także do wysyłania wiadomości. Zawsze do terminala rzeczywistego jest podłączona drukarka, nie jest ona jednak częścią symulatora.inmarsatc

Numerem 1 oznaczono terminal wiadomości z dyskiem.

Numerem 2 oznaczono zestaw nadawczo-odbiorczy Inmarsatu C. Do niego podłączony jest terminal wiadomości, przy pomocy którego kontrolujemy wysyłanie i odbiór wiadomości.

Numerem 3 oznaczono przycisk, który pozwala w naszym symulatorze pokazać rożne wiadomości MSI. Naciskając ten przycisk terminal będzie symulował odbiór nowej wiadomości MSI i wyświetlał ją na ekranie terminala.


menu

Rysunek powyżej przedstawia ekran terminala. Ekran zawsze wygląda podobnie do tego. W opisie i ćwiczeniach w dalszej części rozdziału wykorzystamy ten sam obraz i opisy jak przestawione powyżej np. pasek menu, status pola, pole tekstowe itd.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM