Łączność poprzez Inmarsat C będzie zawsze polegała na przesyle danych (zobacz na poniższy rysunek). Dane są zawsze przekazywane na zasadzie „zgromadzenie i przesłania”. Oznacza to, że nigdy nie będzie bezpośredniego połączenia pomiędzy terminalem Inmarsatu C i adresatem połączenia. Z tego powodu nie można wykonywać połączeń telefonicznych. Terminal przesyła wiadomość do wybranej LES poprzez kanał wskazany przez NCS. Pełna wiadomość zostanie zgromadzona na komputerze w stacji LES. Wiadomość zostanie oznaczona numerem odniesienia. Po transmisji zgromadzona/zapisana wiadomość w LES zostanie przesłana dalej do odbiorcy. Gdy wiadomość zostanie dostarczona wówczas LES przekaże nadawcy pozytywna informację (PDN Positive Delivery Notification), jeżeli nadawca zaznaczył taką opcję.
To potwierdzenie (PDN) zostanie włączone do kosztów opłaty. W przypadku, gdy wiadomość nie może być dostarczona do odbiorcy, nadawca otrzyma informację o tym fakcie – None Delivery Notification. W informacji tej zostaną podane kodem powody (zobacz w załączniku na listę kodów) niedostarczenia wiadomości. W większości przypadków za NDN nie płaci się, ale to zależy od taryfikatora wybranej stacji LES.
W Inmarsacie C możesz korzystać z serwisów oznaczonych dwoma cyframi (Two Digit) w celu uzyskania pewnych usług poprzez stację LES. Dla przykładu, jeżeli chcesz uzyskać pomoc medyczną powinieneś wybrać kod serwisowy 32, wówczas LES przekaże twoją wiadomość bezpośrednio do konsultacji lekarza lub szpitala. Lista zawierającą spis kodów dwucyfrowych znajduje się w załączniku.


data transfer via Inmarsat C


Transfer danych przez system Inmarsat C


Statkowa stacja Inmarsat nazywana jest Naziemną Stacją Statkową - Ship Earth Station (SES), z kolei stacja znajdująca się w samolocie, samochodzie itd. nazywana jest Przenośną Naziemną Stacją - Mobile Earth Station (MES).

Rodzaje wiadomości Inmarsat C

System Inmarsat C pozwala przesłać różne rodzaje wiadomości. Są to odpowiednio:

· TELEX.
· Fax.
· Data,
· E-mail i
· SMS (Short Message Service – krótkie wiadomości tekstowe).

Rodzaje wiadomości i sposób, w jaki są przekazywane zależy od typu protokołu dostarczyciela usługi w stacji LES.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM