Uruchamianie i logowanie

Gdy włączysz terminal, wszystkie komputery zostaną automatycznie sprawdzone i terminal rozpoczyna logowanie do domyślnego regionu oceanicznego. Logowanie (Log In) oznacza, iż terminal wysyła poprzez satelitę komunikat to NCS. Wiadomość zawiera informację, iż terminal jest włączony i będzie dostępny do komunikacji poprzez satelitę. Gdy domyślny satelita nie jest widoczny terminal zacznie poszukiwania najmocniejszego sygnału satelitarnego w celu zalogowania się. Jeżeli logowanie nie przebiegło właściwie, wówczas należy ręcznie wprowadzić żądany region. Po zalogowaniu terminal potwierdzi fakt, iż procedura logowania przebiegła właściwie. Normalnie twój bieżący region NAVAREA jest zapisany w pamięci terminala, aby wybrać odpowiedni region satelitarny do logowania. Kryterium wyboru regionu satelitarnego jest twoja obecna pozycja geograficzna w relacji do bieżącego regionu NAVAREA. Komunikaty EGC SafetyNet dla NAVAREA będą transmitowane tylko przez jednego satelitę. Ten satelita przesyła także Komunikaty SafetyNET dla twojego bieżącego regionu NAVAREA, dlatego na niego należy być zalogowanym. Więcej informacji na temat NAVAREA znajduje się w rozdziale MSI. Przed wyłączeniem terminala Inmarsatu C należy się wylogować. Terminal wysyła wówczas informację do NCS mówiącą, iż nie będzie dostępny od tego momentu.

coverage

Mapa pokrycia satelitarnego - POR:Pacific Ocean Region – Ocean Spokojny, AOR-W:Atlantic Ocean West Region – Atlantyk Zachodni, AOR-E: Atlantic Ocean East – Atlantyk Wschodni, IOR: Indian Ocean Region – Ocean Indyjski.

Odbiór

Przed rozpoczęciem użytkowania terminal Inmarsat musi zostać zarejestrowany. Oznacza to, iż użytkownik jest zobligowany do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
W tym formularzu będą wpisane dane użytkownika, statku i sprzętu. Normalnie krajowy urząd wyda numer Inmarsat jednocześnie z wydaniem licencji na statkową stację radiową. Numer Inmarsat C jest numerem identyfikacyjnym terminala składającym się z 9 cyfr rozpoczynającym się od 4. Dla przykładu w numerze Inmarsat 426104310, 4 oznacza terminal Inmarsat C, 261 jest numerem MID (Maritime Identification Digit). Dwie ostatnie cyfry w numerze MID oznaczają kraj rejestracji (61 to Polska). Pięć ostatnich cyfr stanowi numer identyfikacyjny statkowej stacji GMDSS. Gdy pierwszy raz terminal zaloguje się do systemu, test odbioru zostanie przeprowadzony. Po tym teście terminal może być użytkowany w systemie łączności Inmarsat.

Service Serwis Inmarsat Enhanced Group Call (EGC)

System Inmarsat umożliwia przesyłanie wiadomości Maritime Safety Information (MSI) w ramach usługi Enhanced Group Call (EGC).
Serwis EGC, który działa w systemie Inmarsat C jest używany do przesyłania komunikatów do grup użytkowników. Oznacza to, że wiadomości są przesyłane do więcej niż jednego statku w tym samym czasie.

Uaktualnianie pozycji

W normalnych warunkach terminal będzie podłączony do zewnętrznego odbiornika GPS. Czasami posiada wbudowany odbiornik. Jest to szczególnie ważne, aby posiadać dokładną, bieżącą pozycję w celu przesyłania jej w wiadomościach alarmowych. Pozycja będzie używana także przez terminal do selekcji wiadomości. Więcej informacji znajdziesz w punkcie EGC rozdziału MSI.
Jeżeli automatyczne odnawianie pozycji nie jest możliwe wówczas należy wprowadzić pozycję ręcznie. Pozycję należy uaktualniać, co najmniej raz na cztery godziny.

Obliczenie kosztów

Koszty związane z wysyłaniem wiadomości poprzez Inmarsat C są obliczane w oparciu o łączną ilość przesłanych bajtów danych. Koszt jednostki jest określany przez stację LES. Opłata jest naliczana poprzez zliczenie pakietów danych po 256 bitów.
Dla przykładu przesłanie wiadomości o pojemności 0,75 KBit przy opłacie jednostkowej 0,21 $/256 bitów kosztować będzie:

Możesz policzyć: liczba bitów: 0,75 x 1024 = 768 bitów.
Liczba pakietów 256 Bitów wynosi: 768/256= 3.
Cena za połączenie będzie wynosiła 3 x 0,21 = $ 0,63.

Odbiór wiadomości jest darmowy.
Gdy ktoś chce przesłać wiadomości do wylogowanego terminala, system poinformuje wysyłającego, iż odbiorca jest wylogowany i żadna opłata nie będzie naliczona.
Gdy terminal jest wyłączony bez wylogowania, LES będzie próbować 5 razy dostarczyć wiadomość i wysyłający zostanie obciążony opłatą za te próby.

Laatste wijziging: zaterdag, 25 april 2020, 19:50