Konfiguracja sprzętowa Inmarsat C

Standardowy zestaw Inmarsatu C składa się z: nadajnika i odbiornika, terminala do tworzenia wiadomości, który zawiera dysk, monitor, klawiaturę lub inny system komputerowy, drukarkę, zasilanie, antenę, kabel antenowy i jeżeli nie ma wbudowanego to także odbiornik GPS.


Inmarsat C system
Przykład zestawu Inmarsat C.


Zestaw Inmarsatu C jest przeznaczony do wysyłania i odbioru wiadomości. Wiadomości są transmitowane w formie danych, które zostały utworzone w terminalu lub komputerze do niego podłączonym. Standard C umożliwia przesłanie wiadomości następujących typów: emaili, faksów, teleksów, sms itd.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM