Standardy Inmarsat

System Inmarsat udostępnia wiele usług, do których odrębne urządzenia są niezbędne. Generalnie do łączności niezbędne jest posiadanie urządzenia nadawczo-odbiorczego oraz anteny. Jaki dodatkowy rodzaj sprzętu będzie konieczny zależy od typu Inmarsatu. Może to być komputer, monitor oraz drukarka, telefon, fax lub modem telefaksowy.

Inmarsat dzieli się na standardy spełniające wymogi GMDSS oraz pozostałe.

Systemy podległe GMDSS

Wyróżniamy następujące systemy Inmarsat spełniające wymogi systemu GMDSS:
· Inmarsat B.
· Inmarsat C.
· Inmarsat Fleet 77 także nazywany F77.

w/w standardy umożliwiają wysyłanie i odbiór alarmów w systemie GMDSS. Inmarsat C system jest także używany do wysłania/odbioru wiadomości MSI w ramach systemu GMDSS. Systemy podległe GMDSS spełniają wymagania odpowiednich regulacji IMO dotyczących urządzeń GMDSS.

Inmarsat B oraz F77 są systemami używającymi kierunkowych anten parabolicznych. Anteny te są umieszczane na ruchomych platformach. Platformy dają możliwość obrotu antenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Jest to wymagane, aby ustawić antenę w odpowiedniej pozycji, w kierunku wybranego satelity. Podczas ruchu statku antena będzie obracała się tak, aby zawsze „patrzeć” w kierunku satelity. Cały system antenowy jest duży, ciężki i nie jest łatwy do zainstalowania.
Te systemy pozwalają na łączność: telefoniczną, teleksową, fax, e-mail, transfer danych oraz usługi internetowe. Koszt połączenia ISDN będzie liczony w oparciu o czas połączenia pomiędzy statkiem (poprzez LES) i drugą stroną. W przypadku połączenia MPDS (Mobile Packet Data Service) dostępnej w systemie F 77 koszt będzie obliczony na postawie ilości przesłanych danych.


Fleet 77 with antenna
Terminal Inmarsat Fleet 77 z anteną


Inmarsat C system używa anteny bezkierunkowej, przez co nie ma potrzeby nakierowywania ją na satelitę. Antena ta jest prosta, w miarę lekka i łatwa w montażu. To powoduje, iż jest to system o wiele tańszy niż w przypadku Inmarsatu B i F77. Sygnał Inmarsatu C jest słabszy niż B i F77. Z tego powodu nie można pracować w trybie pracy rzeczywistej. W tym systemie tryb pracy zawsze polega na zasadzie „magazynowania i wysłania” – zasada ta zostanie wyjaśniona w dalszej części rozdziału. Inmarsat C może być wykorzystywany np. do wysyłania faksów, wysyłania/odbioru e-maili oraz teleksów, natomiast nie można prowadzić rozmów telefonicznych. Koszt połączeń wyliczany jest na podstawie ilości informacji przesłanej w bajtach.

Inmarsat C ternimal
Terminal Inmarsatu C z anteną

Systemy nie podlegle pod GMDSS

Podsystemami Inmarsatu, które nie spełniają wymogów GMDSS są:

· Inmarsat M.
· Inmarsat mini M.
· Inmarsat Fleet 33 i 55 (F33 i F55).
· Inmarsat broadband.

Powyższe systemy umożliwiają: połączenia telefoniczne, fax, e-mail, transfer danych i dostęp do Internetu.


Inmarsat Mini M terminal


Terminal Inmarsat Mini M
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM