Przystawka MF/HF DSC

Wysyłanie i odbiór alarmów DSC jest głównym zadaniem przystawki MF/HF DSC. Alarmy DSC są przeznaczone do zwrócenia uwagi operatorów radiowych na dalszy przekaz komunikatów głosowych.

DSC jest używane z następujących powodów:
• Możliwości automatycznego, a nie ręcznego nasłuchu
• Szybkiego alarmowania przy użyciu DSC (zazwyczaj 0.5 Sekundy na przeznaczonej częstotliwości w zakresie VHF oraz 6-7 sekund na morskich częstotliwościach zakresu MF/HF), co pozwala na szybsza transmisję niż w przypadku komunikatów głosowych. To jest szczególnie ważne w obszarach, w których zajętość kanałów jest bardzo duża.
• Wezwanie pomocy może być wykonane bardzo szybko przez wciśnięcie jednego przycisku DISTRESS
• Różne kategorie alarmów są dostępne: alarmowy, pilności, bezpieczeństwa, rutynowe.

Następujące rodzaje wywołań na MF/HF DSC są dostępne, (kogo wzywamy):
• ALL SHIPS – alarmowanie wszystkich statków w zasięgu radiostacji MF/HF wysyłającej alarm
• INDIVIDUAL – alarm adresowany do jednej radiostacji w zasięgu radiostacji MF/HF
• GROUP – alarm adresowany do statków posiadających numer grupowy MMSI w zasięgu radiostacji MF/HF
• GEO – alarm wysyłany do stacji znajdujących się w określonym obszarze geograficznym.

Typy alarmów DSC są związane z ich kategorią lub priorytetem.

Kategorie (priorytety wg powodu, dlaczego alarmujemy) sklasyfikowane w porządku malejącym są następujące:
• DISTRESS (komunikat alarmowy) – wskazuje, że osoba lub statek jest w bezpośrednim zagrożeniu (życia, zatonięcia itd.) i wymaga natychmiastowej pomocy (najwyższy priorytet, alarm adresowany do wszystkich statków)
• URGENCY (komunikat pilności) – wskazuje na ważną wiadomość dotycząca bezpieczenstwa osób lub jednostek (może być wysyłany do wszystkich statków, do obszaru lub jednej stacji)
• SAFETY (komunikat bezpieczeństwa) – wskazuje na komunikat dotyczący MSI np. Prognoza pogody, ostrzeżenia nawigacyjne (mogą być wysyłane do wszystkich statków, regionu geograficznego, lub pojedynczej stacji)
• ROUTINE (komunikat rutynowy) – komunikat o najniższej ważności dotyczący rutynowej łączności np. ustanowienia łączności (częstotliwości, kanału itd.) między statkiem a stacją brzegową (przeważnie wysyłany do wszystkich jednostek lub pojedynczej)
Komunikaty DSC są przeznaczone do automatycznego wywołania adresowanych stacji celem nawiązania w dalszej kolejności łączności głosowej.
Po zaakceptowaniu lub potwierdzeniu wywołania DSC dalszą łączność prowadzi się w tradycyjny sposób.
Jeżeli wywołanie nie zostanie potwierdzone, niezależnie od przyczyny, jego szczegóły zostaną zapamiętane w pamięci radiostacji lub dzienniku odebranych wywołań.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM