Wysyłanie komunikatu alarmowego na częstotliwościach DSC MF/HF (wezwania pomocy) jest przeznaczone dla osób lub statków znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu i wymagających natychmiastowej pomocy.
W komunikacie alarmowym (Distress alert) przesyłane są następujące informacje:
· Numer MMSI
· Pozycja statku (otrzymana z GPS lub wprowadzona ręcznie przez operatora)
· Czas UTC określenia pozycji
· Rodzaj zagrożenia (pozostaje nieokreślony w przypadku nadania nieokreślonego wezwania pomocy Undesignated Distress Alarm)
· Częstotliwość transmisji
· Dalsza łączność np. radiotelefonia, telex (NBDP/SITOR)

Pozycja statku i czas jej określenia są niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia skutecznej akcji ratunkowej. Dlatego jeżeli stacja MF/HF nie jest podłączona do odbiornika GPS lub automatyczne wprowadzanie pozycji nie jest aktywne wówczas pozycję i czas należy wprowadzić ręcznie. Zaleca się aby uaktualniać pozycję nie rzadziej niż 4 godziny.

Wysyłanie komunikatu do ALL STATIONS (wszystkich stacji) i odbiór przez wszystkie stacje znajdujące się w zasięgu radiostacji MF lub HF wysyłającej alarm.

Oczekuje się, że tylko CRS potwierdzi wezwanie alarmu DSC Distress na DSC i przejmie funkcję koordynatora akcji ratowniczej, która najprawdopodobniej obejmie wszystkie jednostki znajdujące się w okolicy. Potwierdzenie alarmu DSC na DSC jest rozumiane jako podjęcie roli koordynatora akcji ratowniczej. Z tego powodu prawie zawsze to stacja brzegowa potwierdza alarmy distress na DSC.

Po wysłaniu komunikatu alarmowego DSC Distress, stacja w znajdująca się w niebezpieczeństwie zacznie nadawać fonią lub teleksem na odpowiedniej częstotliwości. Zapamiętaj, aby zapisywać co jest przekazywane. Pozwoli ci to później sprawdzić, co na pewno zostało przekazane. Pamiętaj także, że wezwanie możesz otrzymać z innych stacji. Sprawdź pozycję stacji znajdującej się w niebezpieczeństwie i porównaj ze swoją, czy jesteś wystarczająco blisko aby udzielić pomocy jeżeli będzie to konieczne.


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
THIS IS (nazwa statku powtórzona 3 razy, numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji w niebezpieczeństwie) MY POSITION IS (współrzędne geograficzne lub namiar i odległość od określonego punktu) AT (czas UTC określenia pozycji ), Rodzaj zagrożenia, Rodzaj oczekiwanej pomocy, Inne informacje potrzebne w akcji ratunkowej (np. liczba osób na burcie, warunki pogodowe itp.OVER)
(Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
MAYDAY
(Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress) POSITION
(Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)
(Type of accident)
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
(Number of people onboard - Other information that could help SAR services such as weather conditions, activated EPIRB etc.)
OVER
Wzór wezwania i zawiadomienia w niebezpieczeństwie

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker,
call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
MAYDAY
278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER
Przykład wezwania i zawiadomienia w niebezpieczeństwie

Komunikat wezwania w niebezpieczeństwie nie może rozpoczynać się MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY jeżeli wezwanie już zostało wysłane. W tej sytuacji rozpoczyna się od MAYDAY.

Wyróżniamy trzy typy wezwań alarmowych (Distress Alert)

Undesignated Distress Alert/ Komunikat alarmowy nieokreślonego rodzaju


Wysłanie komunikatu następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku znajdującego się pod klapką DISTRESS. Tej metody wysłania alarmu używamy tylko wtedy, gdy nie mamy czasu na edycje wiadomości ponieważ:
· pozycja i czas jej określenia nie zostały sprawdzone przed wysłaniem,
· nie został określony rodzaj zagrożenia (domyślnie ustawiony jest nieokreślony "Undesignated").

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF


1. Jeżeli to konieczne włącz przystawkę DSC przyciskiem ON/OFF
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund klawisz DISTRESS
3. Wysyłaniu wezwania będzie towarzyszył dźwięk
4. Wysyłanie sygnału następuje przy ciągłym tonie
5. Czekaj na potwierdzenie odbioru wezwania DSC i rozpocznij nadawanie procedury Mayday. Jeżeli ręcznie się nie zatrzyma wysyłania komunikatu przez naciśnięcie przycisku CANCEL, wówczas wezwanie będzie powtarzane automatycznie co 3½-4½ minuty aż do czasu otrzymania potwierdzenia wezwania


Designated Distress Alert/ Komunikat alarmowy określonego rodzaju


Przystawka DSC umożliwia ręczne dołączenie wiadomości związanych z rodzajem zagrożenia i uaktualnienia czasu oraz pozycji jeżeli jest to wymagane. Komunikat alarmowy określonego rodzaju jest wysyłany wówczas przez naciśnięcie pojedynczego przycisku lub równoczesne naciśnięcie dwóch przycisków przez ok. 5 sekund po zaprogramowaniu wiadomości.
W przystawce zaprogramowane są następujące rodzaje zagrożenia:

Fire/Explosion (pożar/eksplozja)
Flooding (zalewanie)
Collision (kolizja)
Grounding (wejście na mieliznę)
Listing/Capsizing (przechył/wywracanie się)
Sinking (tonięcie)
Disabled Adrift (nie odpowiadający za swoje ruchy, dryfujący)
Abandoning (opuszczanie statku)
Man overboard (człowiek za burtą)
Undesignated (to samo co w alarmie nieokreślonym)

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF


1. Jeżeli to konieczne wciśnij przycisk ON/OFF
2. Naciśnij przycisk Menu
3. Wybierz DSC CALL z SELECT MENU przy pomocy przycisków strzałek
4. Naciśnij przycisk OK. jeżeli DSC CALL jest podświetlone
5. W oknie SELECT TYPE OF CALL wybierz DISTRESS
6. W następnym oknie wybierz ALERT
7. W oknie o nazwie SELECT NATURE OF DISTRESS wskaż odpowiednie zagrożenie przy pomocy strzałek
8. W oknie POS. AND TIME OF POSITION możesz podać pozycję i czas przy pomocy przycisku CHANGE I klawiatury numerycznej. Wpis jest UNKNOWN jeżeli pozycja niebezpieczeństwa jest nieznana
9. Zatwierdź wpisy przyciskiem OK
10. Podnieś klapkę nad przyciskiem DISTRESS wciśnij go na ok 3 sekundy
11. Pojawi się napis DISTRESS CALL IS IN PROGRESS
12. Po wysłaniu komunikatu alarmowego na DSC MF/HF, odbiornik czeka na odpowiedź AWAITING DSC ACKNOWLEDGEMENT
13. Komunikat będzie wysyłany co 3 ½ - 4 ½ minuty aż do otrzymania potwierdzeniaMayday Relay (MF)/ Przekazanie alarmu za stację będącą w niebezpieczeństwie na MF


Nadajemy je wówczas, gdy jesteśmy pewni, że:
· inna osoba lub statek będący w niebezpieczeństwie nie może nadać komunikatu w niebezpieczeństwie (widzimy sygnały wzywania pomocy np. czerwone flary, ale nie odbieramy żadnej transmisji radiowej)
· komunikat alarmowy nie został potwierdzony przez stacje brzegową, nie ma dalszej korespondencji na radiotelefonii lub teleksie i wezwania DSC nie są kontynuowane.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel),
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
MESSAGE BEGINS(message received from vessel in distress or details of the distress)
MESSAGE ENDS
OVER
Wzór komunikatu przekazania alarmu za statek w niebezpieczeństwie (Mayday Relay)

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine,Sierra November Golf Charlie, 261431000
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM 278054321:MAYDAYSpinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321,
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER
Przykład komunikatu przekazania alarmu za statek w niebezpieczeństwie (Mayday Relay)

Stacja brzegowa po odebraniu alarmu na DSC nadaje potwierdzenie na DSC. Jeżeli alarm nie został potwierdzony przystawka DSC będzie automatycznie powtarzać wywołania w odstępach 4 - 5 minut. Powtarzanie komunikatów także może być ustawione ręcznie poprzez w pierwszej kolejności anulowanie Distress Alert i następnie przeprogramowanie przystawki DSC i ponowne wciśniecie przycisku Distress. Po odbiorze potwierdzenie alarmu na DSC, przystawka zostaje "zresetowana" i nie wyśle kolejnych alarmów w sposób automatyczny. Odebranie przez przystawkę DSC potwierdzenia odbioru komunikatu powoduje zatrzymanie wysyłania alarmów. W komunikacie potwierdzającym odbiór alarmu na DSC znajdują się następujące informacje:

· numer MMSI stacji brzegowej (CRS),
· cały komunikat alarmowy nadany przez statek.

Dalsza korespondencja w niebezpieczeństwie na częstotliwości 2182 kHz będzie prowadzona fonicznie przez stację brzegową CRS oraz statki znajdujące sie w okolicy przy koordynacji CRS.

Distress Relay (HF)/ Przekazanie alarmu za stację będącą w niebezpieczeństwie na HF


Nadajemy je wówczas, gdy jesteśmy pewni, że:
· inna osoba lub statek będący w niebezpieczeństwie nie może nadać komunikatu w niebezpieczeństwie (widzimy sygnały wzywania pomocy np. czerwone flary, ale nie odbieramy żadnej transmisji radiowej) lub
· komunikat alarmowy nie został potwierdzony przez stacje brzegową, nie ma dalszej korespondencji na radiotelefonii lub teleksie i wezwania DSC nie są kontynuowane.

Uwaga: przekazanie alarmu za stację znajdującą się w niebezpieczeństwie musi być zawsze kierowane do CRS lub RCC.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HFReception of a Distress Alert (MF)/ Działanie operatora po odbiorze alarmu (MF)


Po odbiorze wezwania alarmowego na 2187.5 kHz należy słuchać wiadomości które będą przekazywane na skojarzonych częstotliwościach RT lub na teleksie. Następnie należy oczekiwać na potwierdzenie wezwania wysłane przez stację brzegową i dalszą korespondencję. Jeżeli twój statek będzie w stanie udzielić pomocy należy potwierdzić wówczas wezwanie na 2182 kHz.

Jeżeli po wezwaniu alarmowych nie ma dalszej korespondencji na częstotliwości 2182 kHz lub potwierdzenia przez inną stację, potwierdź wezwanie radiotelefoniczne na 2182 kHz, prowadź komunikację głosową na 2182 kHz i próbuj powiadomić służby brzegowe dowolnym rodzajem łączności.


MAYDAY
(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress spoken 3 times), (Call sign of the vessel in distress)
THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

Wzór radiotelefonicznego potwierdzenia odbioru alarmu w niebezpieczeństwie

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF


Reception of a Distress Alert (HF)

Po odbiorze wezwania alarmowego na DSC należy słuchać wiadomości które będą przekazywane na RT lub teleksie. Następnie należy oczekiwać na potwierdzenie wezwania wysłane przez stację brzegową i dalszą korespondencję na RT lub Teleksie. Jeżeli twój statek będzie w stanie udzielić pomocy należy skontaktować się z RCC dowolnym środkiem komunikacji.

Jeżeli wywołanie alarmowe nie zostało potwierdzone przez stacje brzegową CRS i nie ma korespondencji w niebezpieczeństwie na RT lub Teleksie wywczas wyślij wywołanie Distress Relay na DSC do stacji brzegowej CRS.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HFControl of communication on RT/ Kontrola łączności na RT

W warunkach korespondencji w niebezpieczeństwie automatycznie wprowadza się ciszę w eterze na odpowiednich częstotliwościach RT. Łączność radiowa jest wówczas kontrolowana. Kontrola jest uzyskiwana poprzez komunikaty adresowane do wszystkich stacji przy użyciu słów i zwrotów proceduralnych.

W celu uciszenia stacji naruszającej ciszę radiową należy zastosować następujące procedury/zwroty:

SEELONCE MAYDAY - może zostać nadany przez stację w niebezpieczeństwie lub stację koordynującą akcję ratunkową.

SEELONCE DISTRESS - może zostać nadany przez każdą stację.

PRUDONCE - oznacza, że przez określony czas częstotliwość nie będzie używana do łączności alarmowej, a więc można ją zastosować w ograniczonym zakresie do innych wywołań. Oznacza także sytuację w której przyczyny początkowe wprowadzenia ciszy zostały już opanowane i należy w wkrótce spodziewać się zakończenia akcji ratowniczej.

SEELONCE FEENEE - oznacza, że łączność w niebezpieczeństwie została zakończona. Normalne warunki/zasady łączności zostają przywrócone. Komunikat nadawany jest w większości przypadków przez stację brzegową CRS.

Procedura nadawania wyżej wymienionych komunikatów jest jednakowa. Używamy jedynie innych zwrotów na zakończenie.


MAYDAY
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS (Name of the vessel or the responding authority spoken 3 times)
(Date and time in UTC)
(Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)(procedure word)
OUT
Wzór komunikatu

MAYDAY
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONSTHIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER21 November at 0615 UTCSpinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
SEELONCE FEENEE
OUT

Przykład komunikatu kończącego łączność w niebezpieczeństwie.

Cancelling False Alert/ Odwoływanie fałszywych alarmów

Jeżeli komunikat alarmowy został nadany przez pomyłkę, należy zatrzymać nadawanie przez naciśnięcie przycisku Cnacel lub Stop lub przez wyłączenie radiostacji (po kilku sekundach należy ją włączyć ponownie). Następnie należy wysłać komunikat do wszystkich stacji na odpowiedniej częstotliwości RT odwołujący alarm wskazując, iż jest ona fałszywy i został nadany przez pomyłkę.


ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel), POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)
CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Original date and time of distress alert in UTC)
OVER
Wzór komunikatu odwołującego fałszywy alarm

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321 POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC
CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC
OVER
Przykład komunikatu odwołującego fałszywy alarm