Wiedza i umiejętności operatora radiowego powinny być regularnie odświeżane, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, statku i ładunku. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat procedur łączności (nawet gdy jest to formalnie nie wymagane) może okazać się bardzo przydatne w sytuacji, gdy musimy wezwać pomocy.

Z tego powodu, korzystając z technologii e-learning, opracowaliśmy ten kurs, zakładając na samym początku:

  • dostęp do kursu będzie całkowicie bezpłatny,
  • kurs powinien zawierać animacje, które w sposób obrazowy zaprezentują zasadę działania poszczególnych urządzeń,
  • kurs powinien zawierać symulatory rzeczywistych urządzeń, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, a nie uczyć się tylko odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Nasz pierwszy kurs dotyczył tylko radiotelefonu VHF. Powstał w 2005 roku i nosił nazwę "VHF GMDSS course". Pierwotnie był dostępny jedynie w języku słoweńskim. Jednakże ze względu na olbrzymia popularność, którą zdobył w naszym kraju, został, pod koniec 2005 roku, przetłumaczony na język angielski.
Kilka miesięcy później został wybrany jako jeden z dziewięciu najlepszych kursów e-learning (wybranych spośród 443 kursów) w konkursie "My favourite e-learning resources" (16.6.2006 - inicjatywa Komisji Europejskiej “elearningeuropa.info”).
W międzyczasie rozpoczęliśmy projekt europejski "EGMDSS", którego celem było opracowanie kursu SRC w ośmiu językach. Na początku 2006 roku, razem z 11 partnerami z 9 krajów, złożyliśmy projekt do europejskiego programu Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme . W sierpniu 2006 został on zaakceptowany do realizacji.

W roku 2008 po tym jak z sukcesem zakończyliśmy projekt "EGMDSS", konsorcjum 12 partnerów z 10 krajów rozpoczęło kolejny projekt "E-GMDSSVET". Projekt ten był również finansowany przez Unię Europejską z programu Leonardo Da Vinci wspierającego kształcenie ustawiczne. Jednym z głównych wyników tego projektu był kurs LRC dostępny w 10 językach.

Przedstawiony kurs LRC jest rezultatem pięciu lat pracy spółki Spinaker i wszystkich partnerów zaangażowanych w okresie 18 miesięcy w realizację części finansowanej przez Unię Europejską. Pozostali partnerzy uczestniczący w projekcie byli zaangażowani przez okres 18 miesięcy.

Nasz kurs LRC jest stale uaktualniany i ulepszany przez profesjonalistów. Jesteśmy pewni, że spełni Wasze oczekiwania i potrzeby w zakresie:

  • przygotowania do egzaminu na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC),
  • odświeżenia swojej wiedzy lub
  • po prostu nauki obsługi sprzętu.
Mgr inż. Tomaž Gregorič

dyrektor

Spinaker d.o.o.

Senest ændret: lørdag den 25. april 2020, 19:50