Każda osoba odpowiedzialna za obsługę sprzętu do łączności musi posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem operatora. W przypadku jednostek niekonwencyjnych (np. jachty) wyposażonych w urządzania do łączności dalekiego zasięgu (radiostacja MF/HF) lub terminale satelitarne operatorzy muszą posiadać minimalne kwalifikacje. Są one określone świadectwem LRC.

Kurs LRC został podzielony na kilka rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera ogólną wiedzę na temat systemu GMDSS. Pozostałe przedstawiają procedury stosowane w łączności morskiej oraz omawiają sprzęt wymagany w obszarach A1, A2 i A3. Są to:
  • radiotelefon VHF,
  • radiostacja MF/HF,
  • odbiornik NAVTEX,
  • radiopława EPIRB,
  • transponder SART,
  • oraz zasady zasilania tych urządzeń.

Każdy z rozdziałów kończy się testem, który umożliwia sprawdzenie stopnia przyswojenia omawianego materiału.
Kurs zawiera również słowniczek pojęć. Dostęp do niego jest możliwy poprzez kliknięcie na wyrazie z odnośnikiem np. GMDSS.

Dla uczestników kursu przygotowano dwa symulatory:

Symulatory można uruchomić w nowym oknie przeglądarki w trakcie trwania kursu lub, w każdej chwili, poprzez funkcję "Przejdź do" znajdującą się w prawym górnym i prawym dolnym narożniku okna strony lub z nagłówka "GMDSS-LRC".

Celem pracy na symulatorach jest aktywna nauka w zdobywaniu wiedzy. Symulatory są uruchamiane w oddzielnych oknach, aby uczestnicy mogli jednocześnie zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną. W ten sposób uczestnicy kursu mogą weryfikować wiedzę na symulatorze bez przerywania kursu LRC.

Kurs LRC został opracowany zgodnie z CEPT/ECC RECOMMENDATION (10)03 - HARMONISED CEPT EXAMINATION PROCEDURES FOR THE LONG RANGE CERTIFICATE (LRC) FOR NON-SOLAS VESSELS (European Communications Office, Electronic Communications Committee, October 7, 2010).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM