Navtex receiver NAV 6

Örnek NAVTEX alıcı

Yayınlanan NAVTEX mesajları, küçük bir birimden oluşan bir NAVTEX alıcısı tarafından alınabilir. Bu alıcıda şunlar bulunur:

  • NAVTEX frekanslarına sabit olarak ayarlanmış bir Telsiz alıcısı (tek veya çift frekanslı bir alıcı olabilir - çift frekanslı olanı, ayarlamaya gerek olmadan 518 kHz ve 490 kHz frekanslarında mesaj alabilir).
  • Bir sinyal işlemcisi,
  • Küçük bir klavye (NAVTEX alıcısını ayarlamak ve kullanmak için),
  • Bir ekran ve/veya sürekli kağıt beslemesi (alınan MSI bilgilerini göstermek ve/veya basmak için),
  • Gelen mesajları tutmak için bellek düzeneği ve
  • Anten sistemi.

SOLAS Sözleşmesi gerekleri

518 kHz de devamlı kalındığından, aynı zamanda 490 kHz de de kalmak gerekiyorsa SOLAS kapsamındaki gemiler ya çift frekanslı bir alıcı bulunduracaklar ya da ayrı frekanslara ayarlanabilen iki (2) tek frekanslı alıcı bulunduracaklardır. Bir alıcının alınan MSI bilgilerini göstermesi veya basması için:

  • Bütünleşik bir yazıcı veya
  • Tahsisli bir ekran ve yazıcı bağlantı çıkışı veya
  • Bütünleşik bir seyir sistemine yapılabilecek bir bağlantı gerekir.

SOLAS kapsamında olmayan bir gemide tek frekanslı bir alıcının bulundurulması daha kolaydır. Kullanıcı; mesaj almak için belli ve programlı bir sürede 490 kHz e geçebilir ve mesaj alımı bitince yine 518 kHz frekansına dönebilir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM