NAVTEX, MSI (Maritime Safety Information - Deniz Emniyet Bilgileri) ni yaymak için kullanılan bir sistemdir. Bu da; seyir ve meteoroloji ile ilgili uyarılar, meteoroloji tahminleri, diğer acil emniyetle ilgili mesajlar ile dar bantlı ve doğrudan yazan bir telesistem ile MSI-Deniz Emniyet Bilgilerinin alınmasıdır.

NAVTEX yayınları CRS’ lerdeki Telsiz Telex vericileri tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur ve gönderilirler:

  • 518 kHz MF (Medium Frequency - Orta Frekans) - MSI İngilizce verilir - Uluslararası NAVTEX olarak bilinir ve/veya
  • 490 kHz MF - MSI veya diğer yerel bilgiler (yerel lisanla) öncelikle küçük gemiler için - Ulusal NAVTEX olarak bilinir ve/veya
  • 4209,5 kHz HF (High Frequency - Yüksek Frekans) - MF yayınlarının alınmasında sorun yaşanan tropik bölgelerde kullanılır.

NAVTEX, kıyı sularındaki - bir CRS nin yaklaşık 400 Dz.Mili (NM) mesafesinde - gemilere MSI-Deniz Emniyet Bilgilerini yaymak için kullanılır. NAVTEX kapsama alanında olacak saha şöyle düzenlenebilir:

  • Vericiler arasında meydana gelebilecek karıştırıcı müdahalelerden (interference) kaçınmak için; örneğin, Belçika daki Ooststende Sahil Radyo İstasyonunun (CRS) kapsama alanı 50 Dz Milidir (NM) veya
  • Kıyı sularındaki kapsama alanını artıracak şekilde; örneğin, Portekiz deki Azores CRS sinin kapsama menzili 640 Dz.Milidir (NM).
MF bandındaki yayınların menzili kullanılan güce bağlı olduğundan, gücü değiştirerek kapsama alanı düzenlenir.

Vericiler arasındaki karıştırıcı müdahale (interference), sadece yayın gücünü ayarlayarak bütünüyle ortadan kaldırılamaz. Kullanılan frekans, zaman paylaşımı şeklinde kullanıcılar tarafından (sırayla) paylaşılmaktadır. Her CRS nin 4 saatte bir 10 dakikalık bir kullanım hakkı vardır. Eğer bir CRS nin, kendisine tahsisli olmayan bir zaman aralığında vermesi gereken acil bir mesajı varsa, yakındaki bir CRS nin zaman paylaşım programında değişiklik yapılarak müdahele olmadan yayının gerçekleşmesi için bir düzenleme yapılabilir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM