"CH16" (Kanal 16) veya "16" ya tahsisli düğme ile basıldığında, VHF tam güçle Kanal 16’ ya (VHF CH 16) geçecektir. VHF Kanal 16 (VHF CH 16), Tehlike, Acil Durum, Emniyet ve Rutin çağrılar için belirlenmiştir. Denizdeyken bütün gemiler, VHF Kanal 16’ yı (VHF CH 16) sürekli dinleyecek şekilde nöbet tutmalıdırlar.

Simülatördeki VHF (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

Denizdeyken VHF Kanal 16’ da (VHF CH 16) devamlı nöbet tutmak gereklidir. Bu kanalın anında seçilebilmesi için, tek basmalı bir tuş mevcuttur. Bu işlem, cihazın o anda yapmakta olduğu işlemi hemen durdurur.VHF Kanal 16’ nın (VHF CH 16) anında/çabuk seçimi

Last modified: Friday, 13 November 2020, 4:03 PM