İki VHF Telsiz (VHF radio) arasındaki haberleşmenin sağlıklı olabilmesi için, her cihazdaki alıcı ve vericinin doğru frekansa ayarlanmış olması gerekir. Bu husus, VHF bandındaki her gönderme ve alma frekansı için uluslararası bir kanal (international VHF channel) numarası tahsis edilerek, kullanıcı için kolaylaştırılmıştır. Üzerinde DSC bulunmayan VHF telsizlerde (VHF radio) kanal numarası genellikle çevrilen / dönen bir düğme ile girilirken; bütün diğer VHF telsizlerde (VHF radio) bu işlem genelde sayısal bir klavye ile yapılır. VHF telsizin (VHF radio) ayarlanmış olduğu kanala ''çalışma kanalı'' denir.

Simülatördeki VHF telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

Klavyeyi kullanarak kanal numarasını girin. Eğer kanal seçiminiz 2 dakika içinde onaylanmazsa (E tuşuna basarak), VHF Telsiz (VHF radio), bir önceki kanala geri döner.VHF kanal çalışma frekansının Kanal 06’ ya (VHF CH 06) ayarlanması

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:56 PM