Bir deniz VHF telsizinin (VHF radio), yasal olarak verebileceği azami/maksimum veya yüksek güç 25 watt dır. Koşullar, güvenilir bir VHF haberleşmesi için (10 NM - Dz. Milinden daha az mesafelerde) uygun ise, daha az bir verici gücü kullanmak yeterlidir. Bunun kullanıcı için avantajı, bataryanın daha az güç kullanmasıdır. Ancak, daha az batarya gücü kullanmanın esas avantajı, geminin duyulabilir haberleşme menzilini düşürmenin, bir kaç mil uzaktaki başkalarının da bu kanalı kullanmalarına izin vermesidir. Diğer bir önemli avantaj da, aşağıda anlatılan güç/yayın etkisinden kaçınmış olmaktır.

Bu nedenlerle, bütün deniz VHF telsizlerinin (VHF radio), azaltılmış düşük güç olan 1 watt ile yayın yapabilmeleri gerekir. VHF anteni mümkün olan en yüksek noktaya konursa, en küçük teknenin bile 5-10 NM - Dz.Milinin üzerinde haberleşme mesafesine sahip olmaları mümkündür.

Sadece gemi içi haberleşme için VHF Kanal 15 (VHF CH 15) veya VHF Kanal 17 (VHF CH 17) seçilecekse, güç ayarının otomatik olarak alçak güç konumuna geçmesi gerekir.
Fareyi teknenin veya kıyı istasyonunun üstüne getirerek, seçilen hedeften yapılan VHF telsiz (VHF radio) yayınını kimlerin duyabildiğini görünüz.

Güç/Yayın etkisi

Bir telsiz, verici olarak kullanılmadığında, bir alıcıdır ve gelen en güçlü sinyale otomatik olarak kilitlenir. Örnek olarak, gemimizden 1 NM - Dz.Mili uzakta iki geminin, aynı anda ve aynı kanalda gönderi yaptığını varsayalım. Bunlardan biri yüksek güçle, diğeri alçak güçle yayın yapıyor olsun. Gemimizce yalnızca yüksek güçte yayın yapan duyulabilir.

Bu nedenle, önce düşük güçle (low power) gönderi yapmayı denemeli, başarısız olursanız bu kez yüksek güçle (high power) gönderi yapmalısınız.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM