Simplex, vericinin ve alıcının tek (ya da aynı) kanalda çalıştıkları bir haberleşme yöntemidir. Örnek olarak (VHF CH) VHF Kanal 12 ve (VHF CH) VHF Kanal 16 verilebilir. Simplex kanallarda, aynı anda hem göndermek hem almak mümkün değildir. Simplex kanallar, esas olarak Tehlike, Acil Durum, Emniyet ve Rutin çağrıları yapmak; liman, kılavuz operasyonları ve gemiler arası muhabere için kullanılırlar. Tek bir frekans kullanıldığından, diğer VHF telsiz (VHF radio) lerden de duyulabileceğimiz için, haberleşmenin gizliliği yoktur.
Fareyi (mouse) tekne veya kıyı istasyonu üzerine getiriniz ve yapılan yayının hangi VHF telsiz (VHF radio) ler tarafından duyulduğunu görünüz.

Duplex kanallar, normal olarak sadece gemilerle CRS arasında, liman operasyonlarında ve gemi hareketlerinde kullanılır. Bu kanal kullanılırken haberleşmemiz, sadece CRS tarafından duyulur. Ancak, bu frekansda/kanalda dinlemede olan bütün istasyonlar, CRS’ nin gönderisini duyabilirler. Örnek olarak; VHF Kanal 23 (VHF CH 23), kamu haberleşmesi için genelde kullanılan bir duplex kanaldır. CRS, 161,75 MHz’ de yayın yapar ve 157,15 MHz’ de gönderiyi alır. Bunun anlamı, iki kıyı istasyonu, birbirleriyle Kanal 23’ de konuşamazlar. Bunda sakınca yoktur, çünkü buna gerek de yoktur. Benzer şekilde, gemi radyo istasyonları, 157,15 MHz’ de yayın yaparlar ve 161,75 MHz’ de gönderiyi alırlar. Bu yüzden, gemiler de, birbirleriyle Kanal 23’ de konuşamazlar. Bunun da sakıncası yoktur, çünkü bu kanalı gemiler arası haberleşme için kullanmamaları gerekir. Duplex kanallarda, aynen normal telefonda olduğu gibi, aynı anda göndermek ve almak mümkündür. Ancak bunun için, duplex bir cihaza ve iki antene, veya yalnız büyük gemilere takılan özel bir duplex filtreye gerek vardır.
Fareyi(mouse) tekne veya kıyı istasyonu üzerine getiriniz ve yapılan yayının hangi VHF telsiz (VHF radio) ler tarafından duyulduğunu görünüz.

Bütün kanalların niçin Simplex olmadığını merak edebilirsiniz, bunun cevabı, kişisel ve ticari haberleşmede, normal telefonda olduğu gibi daha özel bir haberleşmenin sağlanmasıdır.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM