Kuten jokainen autoilija tarvitsee ajokortin, niin myös merenkulussa käytettävien radioiden käyttäjä tarvitsee luvan. VHF-radioita käyttävän henkilön, joka liikkuu GMDSS-merialueella A1, tulee täyttää tietyt minimivaatimukset. Nämä vaatimukset ovat GMDSS SRC (Short Range Certificate).

Kaikki seuraavat osiot sisältävät GMDSS-merialue A1:llä tarvittavat teoriat ja käytännöt sekä seuraavat laitteet:

  • VHF-radio (Very High Frequency radio)
  • NAVTEX (NAVigational TELex)
  • EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)
  • SART (Search And Rescue Radar Transponder)
  • tekniikka (virtalähteistä yllä oleviin laitteisiin).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM