GMDSS-laitteita käyttävällä henkilöllä on IMO SOLAS -konvention päätöksen mukaisesti oltava pätevyyskirja. Nämä pätevyyskirjat osoittavat, että niiden haltijalla on tarvittavat taidot (teoreettiset ja käytännölliset) ja oikeudet käyttää GMDSS-laitteita. Merenkulun alalla voi käyttäjällä olla jokin alla olevista pätevyyskirjoista:
  • GOC (General Operator’s Certificate): vaaditaan SOLAS-aluksilla, jotka toimivat myös GMDSS merialue A1:n ulkopuolella
  • ROC (Restricted Operator’s Certificate): vaaditaan SOLAS-aluksilla, jotka toimivat ainoastaan GMDSS merialue A1:llä
  • LRC (Long Range Certificate): vaaditaan ei-SOLAS-aluksilla, jotka toimivat myös GMDSS merialue A1:n ulkopuolella
  • SRC (Short Range Certificate): vaaditaan ei-SOLAS-aluksilla, jotka toimivat ainoastaan GMDSS merialue A1:llä
  • VHF (Restricted radiotelephone operator's certificate (VHF): verrattavissa SRC:hen, mutta myöntää pätevyyden ainoastaan VHF DSC:n käyttöön - ei käytössä kaikissa maissa.
Todistukset myöntävät kansalliset virastot (useimmissa maissa Viestintävirasto) tentin perusteella. Tentit (yksityiskohdat, teoria ja käytäntö) voivat olla erilaisia eri maissa. Pätevyyskirjat myönnetään ilman aikarajoitusta, paitsi korkeimmissa pätevyyksissä (GOC ja ROC), joita vaaditaan SOLAS-aluksilla. Näissä edellytetään säännöllistä kertausta.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM