Kansainvälisiin toimintoihin soveltuakseen GMDSS-järjestelmä jakaa maailman neljään maantieteelliseen merialueeseen. Nämä alueet ovat A1, A2, A3 ja A4. SOLAS-aluksille määriteltyjen erilaisten radiokommunikointijärjestelmien kantomatkat vastaavasti määrittelevät näiden merialueiden maantieteelliset rajat.

Alla olevaan taulukkoon sisältyvät tiedot satelliitti- ja radiokommunikoinnin kuuluvuusalueista sekä SOLAS-alusten radiolaitevaatimukset kaikille GMDSS-merialueille.

GMDSS- merialue

Maantieteellinen satelliitti- ja radiokommunikointi peittoalue

Radio- ja satelliitti kommunikaatiovälineet

Automaattiset ja kannettavat radiolaitteet

A1

Jatkuva VHF (Very High Frequency) DSC (Digital Selective Calling) peittoalue rannikkoradioasemasta yhdessä VHF RT:n (Radio Telephony) kanssa

(noin 20 - 30 NM rannikolta)

VHF radioDSC ja RT

NAVTEX-vastaanotin Automaattinen MSI-tietojen (Maritime Safety Information) vastaanotto

406 MHz EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)

SART (Search And Rescue Radar Transponder)

VHF-käsipuhelin

A2

Merialueen A1 ulkopuolella

Jatkuva MF (Medium Frequency) DSC peittoalue rannikkoradioasemasta yhdessä MF RT:n kanssa

(noin 100 NM rannikolta)

MF radio – DSC ja RT

Plus

Merialueeseen A1 kuuluvat laitteet

406 MHz EPIRB

SART

VHF-käsipuhelin

A3

Merialueiden A1 & A2 ulkopuolella

INMARSATin (International Maritime Satellite Organisation) peittoalue, joka on leveyspiirien 700 pohjoista ja 700 eteläistä välillä

HF (High Frequency) radio – DSC

Tai

INMARSAT – Satelliittikommunikaatio

Plus

Järjestelmä Merialueen A3 MSI-viestien vastaanottoon (EGC or Radio Telex)

Plus

Merialueisiin A1 & A2 kuuluvat laitteet

406 MHz EPIRB

SART

VHF-käsipuhelin

A4

Merialueiden A1, A2 & A3 ulkopuolella

Leveyspiirin 700 P yläpuolella ja 700 E alapuolella

HF radio – DSC

Plus

Merialueisiin A1 & A2 kuuluvat laitteet

406 MHz EPIRB

SART

VHF-käsipuhelin

Radiokommunikoinnin kuuluvuusalueet ja SOLAS-alusten radiolaitemääräykset kaikille GMDSS merialueille

Yksityiskohdat SOLAS-alusten radiolaitemääräyksistä löytyvät ALRS Volume 5:stä.

On nähtävissä, että osassa Afrikan pohjoisrannikkoa ja Portugalin länsirannikkoa ei ole ollenkaan merkintää GMDSS-merialue A1:stä. Tämä johtuu siitä, että seuraavat maat eivät ole varustaneet rantaviivojaan VHF MRCC:illä: Egypti, Libya, Marokko, Portugali ja Tunisia. Kaikkien muiden maiden rannikkoja alla olevalla kartalla kuitenkin rajaa GMDSS-merialue A1, koska ne ovat perustaneet toimivan VHF MRCC:n rannikoilleen.

R4-A-crop

Välimeren kartta - länsiosa, jossa GMDSS-merialueet ovat väriltään A1 punainen, A2 vihreä ja A3 sininen.

Yllä mainitut radiolaitteet, jotka lisäävät turvallisuutta merellä, eivät tarkoita matkapuhelimia, joihin moni vieläkin merellä ollessaan luottaa. Matkapuhelimia ei tulisi käyttää ainoina laitteina, joilla tehdä hälytys, seuraavien syiden vuoksi (verrattuna VHF-radioon):

  • Liikkuvia palveluita ei ole suunniteltu toteuttamaan hätäkommunikointia merellä.
  • Pelastajat eivät pysty osoittamaan uhrien sijaintia kännykkää käyttämällä. Radiolaitteet eivät ainoastaan tarjoa parasta tapaa ottaa yhteyttä maissa olevaan asemaan tai muihin hädässä oleviin aluksiin, vaan mahdollistavat myös SAR-palveluiden löytämän aluksen radiosignaalin perusteella (soihtuja tulisi myös pitää mukana, jotta pelastajat paikallistaisivat aluksen hätätapauksessa).
  • MAtkapuhelimien akkujen kesto on erittäin rajattu.
  • Muut lähistöllä olevat alukset eivät pysty sieppaamaan signaalia ja avustamaan tarvittaessa, koska matkapuhelinverkko on suljettu kommunikointijärjestelmä. Soittaja on yhteydessä vain numeroon, johon hän soittaa. VHF-radiokommunikointi on avoin järjestelmä, jota kaikki lähistöllä olevat VHF:llä varustetut alukset voivat seurata ja jossa ne voivat ottaa osaa keskusteluun.
  • Matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus on epäluotettava.
  • VHF-radion signaalin laajuus on normaalisti paljon laajempi.
  • Vammojen vuoksi voi pienen matkapuhelimen käyttäminen olla vaikeaa.
  • Matkapuhelin on riippuvainen verkosta (joka voi olla ruuhkainen tai epäkunnossa), kun taas VHF-radio on itsenäinen yksikkö.
  • VHF-radiota on helppo käyttää myös huonoissa olosuhteissa. Se tarjoaa hyvän äänisignaalin, mikä mahdollistaa sen, että useat vastaanottajat voivat olla samaan aikaan kuulolla ja vastaanottaa viestejä.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM