Poniżej przedstawiono procedurę testowania, którą należy wykonywać co miesiąc. Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby przełącznik znajdował się w pozycji OFF lub SAFE:
  1. Przeprowadzić inspekcję wzrokową, zwracając szczególna uwagę na wszelkie uszkodzenia mechaniczne radiopławy i pojemnika.
  2. W przypadku zabrudzenia, zaleca się umycie jej słodką wodą.
  3. Sprawdzić, czy sznurek jest sklarowany, właściwie przymocowany do radiopławy i nie jest przywiązany do jakiejkolwiek części statku.
  4. Sprawdzić, czy data ważności baterii nie upłynie w trakcie najbliższej podroży.
  5. Sprawdzić, czy data ważności zwalniaka hydrostatycznego nie upłynie w trakcie najbliższej podróży.
  6. Przeprowadzić standardowy test użytkownika. Pozytywny wynik testu jest potwierdzeniem, że sprawne są następujące elementy urządzenia: bateria, nadajnik oraz światło stroboskopowe. W zależności od modelu radiopławy wynik testu zostaje potwierdzony sygnałem świetlnym i/lub dźwiękowym.
Podczas testu radiopławy z wbudowanym GPS sprawdzany jest również odbiornik GPS. Ponieważ jednak "zużywa" on w dużym stopniu baterię, może być wykonywany tylko określoną ilość razy. Zaleca się, aby wykonywać go po wymianie baterii oraz w przypadku, gdy mamy uzasadnione wątpliwości co do poprawnego działania odbiornika. Test zazwyczaj trwa około 15 minut, a wynik jest sygnalizowany, w zależności od modelu, za pomocą światła i/lub dźwięku.

Serwisowanie

W przypadku, gdy wynik testu będzie negatywny musimy zwrócić radiopławę do autoryzowanego serwisu.

W przypadku, gdy zbliża się data upływu ważności baterii możemy zwrócić radiopławę do autoryzowanego serwisu, lub zamówić nowa baterię i wymienić ją na statku.

W przypadku, gdy radiopława została uruchomiona musimy zwrócić ją do autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.

Wymiany zwalniaka hydrostatycznego możemy dokonać samodzielnie, zamawiając go uprzednio u certyfikowanego producenta. Zazwyczaj wymianę musimy przeprowadzać co dwa lata.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM