• Wyciągnij radiopławę z pojemnika lub odczep z zamocowania, aby zabrać ją ze sobą na środek ratunkowy.
  • Rozwiń i zamocuj załączony do radiopławy sznurek do środka ratunkowego.
  • Włącz radiopławę ręcznie (w niektórych modelach wrzucenie do wody spowoduje natychmiastową aktywację).
Switching on an EPIRB
Uruchomienie przykładowej radiopławy

EPIRB tethered to the life raft
Uruchomiona i zamocowana radiopława
  • Uruchomiona radiopława błyska silnym światłem stroboskopowym co kilka sekund.
  • Upewnij się, że transmisja z radiopławy nie jest zakłócona przez jakiekolwiek przeszkody.
W przypadku, gdy nie masz wystarczająco dużo czasu na zabranie radiopławy ze sobą, a urządzenie jest wyposażone w zwalniak hydrostatyczny HRU, wypłynie ono samo na powierzchnię. Postaraj sie wtedy je odnaleźć i zamocować do środka ratunkowego.

OSTRZEŻENIE

Radiopława może być użyta tylko wtedy, gdy zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo.

ODWOŁYWANIE FAŁSZYWYCH ALARMÓW

Jeżeli radiopława została uruchomiona przez przypadek, należy natychmiast odwołać fałszywy alarm powiadamiając stację brzegową lub MRCC. Jeżeli jesteśmy w obszarze A1 możemy to skutecznie zrobić na RT CH 16. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru, wyłączamy radiopławę poprzez:

  • Wyciągnięcie radiopławy z wody i osuszenie "sea switch".
  • Przesunięcia przełącznika w pozycję OFF.
Switching off an EPIRB
Wyłączenie przykładowej radiopławy
  • Jeżeli radiopława nadal błyska, wkładamy ją do zamkniętego metalowego pojemnika w celu wytłumienia transmisji (można również owinąć antenę metalową folią). W przeciwnym wypadku umieść radiopławę w oryginalnym pojemniku/zaczepie.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM