Zgodnie z wymaganiami Konwencji dotyczącymi wyposażenia statków w urządzenia radiowe, jednostki uprawiające żeglugę tylko w obszarze GMDSS A1 mogą, w miejsce radiopławy COSPAS-SARSAT, posiadać radiopławę VHF DSC.

Radiopława ta nadaje na CH 70 DSC następujące informacje:
  • Rodzaj zagrożenia – EPIRB transmission
  • Identyfikację stacji w niebezpieczeństwie
  • Pozycje, gdy ma wbudowany GPS
Po nadaniu komunikatu przez EPIRB na CH 70, korespondencja w niebezpieczeństwie jest prowadzona na RT CH 16.
Radiopławy tego typu są bardzo bardzo rzadko spotykane.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM