Ten rodzaj komunikatów ma priorytet rutynowy. Jest on wysyłany do grupy statków posiadających wspólny numer MMSI (numer grupowy rozpoczyna się od "0").

Dzięki numerowi grupowemu armator może kontaktować się ze swoimi statkami wysyłając jeden komunikat.

Po nadaniu wywołania grupowego na CH 70 DSC kontynuujemy łączność za pomocą RT na kanale roboczym wskazanym w komunikacie DSC

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Poniżej przedstawiono procedurę wysłania komunikatu grupowego na CH 70 za pomocą przystawki DSC:
 1. Wybierz kanał roboczy w trybie Radio
 2. Przełącz na tryb DSC
 3. Wciśnij klawisz funkcyjny Call
 4. Wciśnij klawisz funkcyjny Type trzy razy, aby wybrać wywołanie grupowe (Group Call)
 5. Możesz wybrać kanał roboczy do łączności RT (jako domyślny ustawiony jest aktualny kanał roboczy)
  • Spośród wcześniej zaprogramowanych kanałów: 06, 08, 72 lub 77 - wciskając klawisz funkcyjny Chan, a następnie E w celu zatwierdzenia wyboru, lub
  • Dowolny simpleksowy kanał VHF - wybierając numer za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzając E
 6. Wciśnij klawisz funkcyjny Send
 7. Wciśnij klawisz EEdycja i nadanie komunikatu grupowego na CH 70 DSC

Komunikat został nadany do stacji o wybranym numerze grupowym MMSI na CH 70. Dalsza komunikacja jest prowadzona na wybranym kanale roboczym.

Postępowanie po odbiorze komunikatu grupowego

Po odbiorze komunikatu grupowego na CH 70 radiotelefon automatycznie dostroi się na wskazany w komunikacie kanał roboczy. Dalsza łączność będzie prowadzona na RT.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Po odbiorze komunikatu na DSC możesz:
 • Zaakceptować wywołanie wciskając klawisz OK.
 • Odrzucić wywołanie wciskając klawisz OK, aby skasować sygnał dźwiękowy i "wyczyścić" wyświetlacz, lub klawisz Stop, aby skasować jedynie sygnał dźwiękowy.Odbiór komunikatu grupowego na DSC

Ultime modifiche: venerdì, 20 novembre 2020, 14:26