Komunikat ten ma najniższy priorytet łączności i służy zazwyczaj wywołaniu innych statków, stacji brzegowych, stacji pilotowych czy tez kapitanatów portów itp.

Po nadaniu komunikatu rutynowego na CH 70 DSC i otrzymaniu potwierdzenia odbioru na DSC, kontynuujemy łączność za pomocą RT na kanale roboczym wskazanym w komunikacie DSC (wywołanie do statków) lub kanale, który dostaliśmy w potwierdzeniu ze stacji brzegowej.

(Nazwa stacji, którą wywołujemy powtórzona trzykrotnie)

THIS IS (numer MMSI, nazwa i Call sign naszego statku)

(treść wiadomości)

OVER

Wzór wiadomości rutynowej


Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER

Przykład wiadomości rutynowej

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Poniżej przedstawiono procedurę wysłania komunikatu rutynowego na CH 70 za pomocą przystawki DSC:
 1. Wybierz kanał roboczy w trybie Radio
 2. Przełącz na tryb DSC
 3. Wciśnij klawisz funkcyjny Call
 4. Wprowadź numer MMSI stacji, którą chcesz wywołać z:
  • Książki adresowej - wciskając klawisz funkcyjny Dir, a następnie E w celu zatwierdzenia wyboru, lub
  • Klawiatury numerycznej - wciskając odpowiednią sekwencję klawiszy, a następnie E w celu zatwierdzenia wyboru
 5. Jeżeli komunikat nie będzie skierowany do stacji brzegowej (numer MMSI rozpoczyna się od "00"), możesz wybrać kanał roboczy do łączności RT:
  • Spośród wcześniej zaprogramowanych kanałów: 06, 08, 72 lub 77 - wciskając klawisz funkcyjny Chan, a następnie E w celu zatwierdzenia wyboru, lub
  • Dowolny simpleksowy kanał VHF - wybierając numer za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzając E
 6. Wciśnij klawisz funkcyjny Send
 7. Wciśnij klawisz EEdycja i nadanie komunikatu rutynowego na CH 70 DSC

Komunikat został nadany do stacji o wybranym numerze MMSI na CH 70. Poczekaj na potwierdzenie odbioru z wywoływanej stacji.
Odbiór potwierdzenia komunikatu rutynowego na DSC

Dalsza łączność będzie prowadzona na ustalonym w komunikatach kanale VHF.

Postępowanie po odbiorze komunikatu rutynowego

Po odbiorze komunikatu skierowanego do nas na CH 70 powinniśmy nadać potwierdzenie odbioru na CH 70. Po nadaniu potwierdzenia radiotelefon automatycznie dostroi się na uzgodniony kanał roboczy. Dalsza łączność RT będzie prowadzona na ustalonym kanale VHF.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Po odbiorze komunikatu na DSC możesz:
 • Nadać potwierdzenie odbioru wciskając klawisz funkcyjny Ack.
 • Nie nadawać potwierdzenia, a jedynie wcisnąć klawisz OK, aby skasować sygnał dźwiękowy i "wyczyścić" wyświetlacz, lub klawisz Stop jeżeli chcesz skasować jedynie sygnał dźwiękowy.Odbiór komunikatu rutynowego na DSC oraz nadanie potwierdzenia

Last modified: Friday, 20 November 2020, 2:14 PM